Duració

2 cursos

Inici

Setembre 2023

Modalitat

100% Online

Proves

Semestrals

Inscripció a mida

PROPERA CONVOCATÒRIA: SETEMBRE 2023

Aquests estudis capaciten per desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específic, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint amb els criteris d’usabilitat i qualitat exigits en els estàndards establerts.

La durada del curs és de 2.000 hores de formació, distribuïdes en dos cursos acadèmics, de les quals 1.683 es realitzen en el Llor i 317 hores de pràctiques en empreses.

Continguts del curs:

 • Sistemes informàtics (167 hores)
 • Bases de dades (138 hores)
 • Programació (230 hores)
 • Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació (91 hores)
 • Entorns de desenvolupament (60 hores)
 • Accés a dades (80 hores)
 • Desenvolupament de interfícies (94 hores)
 • Programació multimèdia i dispositius mòbils (99 hores)
 • Programació de serveis i processos (87 hores)
 • Sistemes de gestió empresarial (55 hores)
 • Game Design (31 hores)
 • Disseny 2D i 3D (99 hores)
 • Programació de videojocs 2D i 3D (188 hores)
 • Formació i orientació laboral (99 hores)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
 • Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (99 hores)
 • Formació en llocs de feina (317 hores)

COM ACCEDIR A AQUESTS ESTUDIS?

Tenen accés directe al grau superior les persones que compleixin mínim un dels següents requisits:

 • Tenir el títol de batxillerat
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
 • Tenir qualsevol titulació universitària o un equivalent
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

En el cas de no complir cap d’aquests requisits, l’alumne/a haurà de superar una prova d’accés prèvia. Per poder presentar-s’hi cal tenir 19 anys o complir-los en l’any natural en el qual es realitza la prova.

QUINES SORTIDES ACADÈMIQUES TÉ AQUEST CICLE?

Aquests estudis permeten accedir als Estudis superiors de disseny de CampusNET.es (estudis oficials de quatre anys equivalents a un grau universitari).

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic/a superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.- Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

QUINES SORTIDES PROFESSIONALS TÉ AQUEST CICLE?

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Tècnic/a en desenvolupament d’aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negocis
 • Tècnic/a en desenvolupament d’aplicacions informàtiques de propòsit general i en l’àmbit de l’entreteniment i de la informàtica mòbil

CODI: CFPS ICB0

DEMANA INFORMACIÓ

Posa’t en contacte amb nosaltres i et trucarem

Ensenyament
Formació professional
Grau
Grau superior
Titulació
Tècnica superior
Sistema
LOE
Família professional
Informàtica i comunicacions
Entorn
Tecnologies de la informació