Duració

2 cursos

Inici

Setembre 2023

Modalitat

100% Online

Proves

Semestrals

Inscripció a mida

PROPERA CONVOCATÒRIA: SETEMBRE 2023

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web amb independència del model utilitzat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits en els estàndards establerts.

La durada del curs és de 2.000 hores de formació, distribuïdes en dos cursos acadèmics, de les quals 1.683 hores es realitzen en el Llor i 317 hores de pràctiques en empreses.

CONTINGUTS DEL CURS:

 • Sistemes informàtics (198 hores)
 • Bases de dades (231 hores)
 • Programació (297 hores)
 • Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació (99 hores)
 • Entorns de desenvolupament (66 hores)
 • Desenvolupament web en entorn client (165 hores)
 • Desenvolupament web en entorn servidor (165 hores)
 • Desplegament d’aplicacions web (99 hores)
 • Disseny d’interfícies web (99 hores)
 • Formació i orientació laboral (99 hores)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
 • Projecte de desenvolupament d’aplicacions web (99 hores)
 • Formació en centres de treball (317 hores)

COM ACCEDIR A AQUESTS ESTUDIS?

Tenen accés directe al grau superior les persones que compleixin mínim un dels següents requisits:

 • Tenir el títol de batxillerat
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
 • Tenir qualsevol titulació universitària o un equivalent
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

En el cas de no complir cap d’aquests requisits, l’alumne/a haurà de superar una prova d’accés prèvia. Per poder presentar-s’hi cal tenir 19 anys o complir-los en l’any natural en el qual es realitza la prova.

QUINES SORTIDES ACADÈMIQUES TÉ AQUEST CICLE?

Aquests estudis permeten accedir als Estudis superiors de disseny de CampusNET.es (estudis oficials de quatre anys equivalents a un grau universitari).

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic/a superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.- Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

QUINES SORTIDES PROFESSIONALS TÉ AQUEST CICLE?

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Programador web
 • Programador multimèdia
 • Desenvolupador d’aplicacions en entorns web

CODI: CFPS 1CC0

DEMANA INFORMACIÓ

Posa’t en contacte amb nosaltres i et trucarem

Ensenyament
Formació professional
Grau
Grau superior
Titulació
Tècnica superior
Sistema
LOE
Família professional
Informàtica i comunicacions
Entorn
Tecnologies de la informació