Duració

2 cursos

Inici

Setembre 2023

Modalitat

100% Online

Proves

Semestrals

Inscripció a mida

PROPERA CONVOCATÒRIA: SETEMBRE 2023

Aquests estudis capaciten per definir, planificar i supervisar la instal·lació, captació, gravació, control, emissió, postproducció i reproducció del so en audiovisuals, ràdio, indústria discogràfica, espectacles, esdeveniments i instal·lacions fixes de sonorització, controlant i assegurant-ne la qualitat tècnica i formal.

La durada del curs és de 2.000 hores de formació, distribuïdes en dos cursos, de les quals 1.167 hores es realitzen en el Llor i 383 hores de pràctiques en empreses.

Continguts del grau superior:

 • Planificació de projectes audiovisuals (231 hores)
 • Gestió de projectes de cine, vídeo i multimèdia (132 hores)
 • Gestió de projectes de televisió i ràdio (99 hores)
 • Planificació de projectes d’espectacles i esdeveniments (165 hores)
 • Gestió de projectes d’espectacles i esdeveniments (99 hores)
 • Recursos expressius audiovisuals i escènics (165 hores)
 • Mitjans tècnics audiovisuals i escènics (198 hores)
 • Administració i promoció d’audiovisuals i espectacles (165 hores)
 • Eines informàtiques pel desenvolupament de projectes audiovisuals i d’espectacles (99 hores)
 • Formació i orientació laboral (99 hores)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
 • Projecte de producció d’audiovisuals i espectacles (99 hores)
 • Formació en llocs de feina (383 hores)

COM ACCEDIR A AQUESTS ESTUDIS?

Tenen accés directe al grau superior les persones que compleixin mínim un dels següents requisits:

 • Tenir el títol de batxillerat
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
 • Tenir qualsevol titulació universitària o un equivalent
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

En el cas de no complir cap d’aquests requisits, l’alumne/a haurà de superar una prova d’accés prèvia. Per poder presentar-s’hi cal tenir 19 anys o complir-los en l’any natural en el qual es realitza la prova.

QUINES SORTIDES ACADÈMIQUES TÉ AQUEST CICLE?

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic/a superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’hagin graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

QUINES SORTIDES PROFESSIONALS TÉ AQUEST CICLE?

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Ajudant de producció de cine
 • Ajudant de producció de vídeo
 • Ajudant de producció de televisió
 • Ajudant de producció d’animació
 • Ajudant de producció de multimèdia
 • Ajudant de producció de ràdio
 • Cap de producció d’espectacles en viu i esdeveniments
 • Ajudant de producció d’espectacles en viu i esdeveniments
 • Gerent de companyia

CODI: CFPS ISD0

DEMANA INFORMACIÓ

Posa’t en contacte amb nosaltres i et trucarem

Ensenyament
Formació professional
Grau
Grau superior
Titulació
Tècnic/a superior
Sistema
LOE
Família professional
Imatge i so
Entorn
Tecnologies de la informació