L’Escola d’Iniciació Musical de la Fundació Llor és una activitat extraescolar que ofereix els estudiants les ganes d’endinsar-se en el món de la música a l’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària. 

L’Escola d’Iniciació Musical de la Fundació Llor és un projecte educatiu, artístic i social que enguany fa 19 anys on estem segurs que la música és un aprenentatge molt important per al desenvolupament del nostre alumnat tot potenciant l’expressivitat, la creativitat, l’adquisició d’hàbits d’estudi i l’autonomia, tot proporcionant la formació com a persones, formació musical i vocal. Oferim un bon nivell i coneixements adaptant-nos sempre a l’evolució de cada alumne. Per tenir èxit en aquesta tasca, cal sempre encoratjar i exigir alhora. Tot això sense deixar de ser mai un aprenentatge extraescolar integrat en el marc del projecte educatiu de la Fundació Llor tant respecte als horaris, com en el seu funcionament.

Guitarra

Els objectius generals del nivell bàsic de guitarra són: 

 •  Coneixement dels diferents tipus de guitarra.
 •  Coneixement de les parts, característiques i possibilitats de la
  guitarra clàssica.
 •  Adquirir una bona posició del cos i les mans que ajudi a la pràctica
  correcta de l’instrument.
 •  Assimilació de diferents tècniques bàsiques: pulsació recolzada i no recolzada, tècniques basades en els dits polze, índex, mig i anular…
 • Aprendre els fonaments bàsics de la digitació: digitacions estàndards i alternatives, mantenir dits…
 •  Execució d’obres amb canvis de dinàmiques.
 •  Coneixement de diferents estils, èpoques…
 •  Adquirir un repertori bàsic amb obres de diferents estils, èpoques…
 •  Afinació de l’instrument.

Piano

Els objectius generals del nivell bàsic de piano són: 

 • Adquirir la tècnica adequada per afrontar l’estudi del repertori de cada curs.
 • Conèixer i aplicar els diferents recursos bàsics d’interpretació musical: fraseig, dinàmiques, tempo.
 • Conèixer i interpretar un repertori integrat per obres de diferents èpoques i estils.
 • Ser conscient de la importància de l’estudi setmanal, regular i ordenat, per poder progressar en l’aprenentatge de l’instrument.
 • Tenir i aplicar tècniques de memorització basades en l’anàlisi de l’obra.
 • Adquirir i desenvolupar tècniques de lectura a vista.

Cant

Els objectius generals del nivell bàsic de cant són: 

 • Millorar el fet d’escoltar, el parlar i l’expressió musical a partir de diferent estímul: soroll-ritmes, sons-silenci, paraules-gest, melodies.
 • Vivenciar la música i el cant com un llenguatge viu i espontani.
 • Aconseguir que l’alumne a partir de la música i el cant, expressi amb major llibertat el seu món interior.
 •  Fomentar el coneixement, apreciació i desenvolupament de la música en general i la vocal en especial, aconseguint que els alumnes gaudeixin d’elles com interpretes i com a públic.
 • Oferir un ensenyament instrumental vocal tant per la pràctica individual com per la grupal vocal.

Llenguatge musical

A P4 d’Educació Infantil l’Escola d’Iniciació Musical ofereix als estudiants la possibilitat d’iniciar-se en el món de la música. L’alumnat d’Educació Infantil de P4 i P5 cursa aquesta material com a primer contacte amb la música. Totes les classes són vivencials i manipulatives.

Durant dos cursos (P4 i P5) es treballen d’una manera molt dinàmica els continguts més bàsics de la música. Mitjançant tot un conjunt de jocs i activitats, l’alumnat va assimilant els aspectes teòrics que després es porten a la pràctica amb instruments de percussió i Orff.

Sensibilització musical

El llenguatge musical a la nostra escola significa aprendre a llegir i a escriure i el més important, significa música. Per això ho engloba tot. Totes les assignatures musicals, és a dir, el llenguatge, l’audició, el cant coral, la improvisació… esdevenen recurs per una mateixa finalitat, conèixer cada vegada més a fons la música i gaudir-ne més i més en totes les seves vessants.

Els objectius del llenguatge musical són:

 • Fer ús de la música com a eina i mitjà per potenciar les capacitats que tota persona té però que cal exercitar perquè creixin i es desenvolupin.
 • Prendre consciència de la riquesa que aporta el fet de fer música de conjunt, sigui amb la veu o tocant instruments, de com enriqueix les possibilitats d’expressió i comunicació.
 • Valorar i contribuir al silenci que cal per fer i escoltar música.
 • Adquirir la suficient seguretat i soltesa que li proporcionin un bon domini corporal a l’hora de fer música (sentit de la pulsació i els seus cicles, precisió rítmica, coordinació…).
 • Escoltar activament la música, introduint-se en el seu llenguatge i descobrint-ne característiques que la defineixen segons els principis de repetició, el contrast i la variació.
 • Valorar la importància de cantar i fer-ho el més acuradament possible.
 • Respectar qualsevol música, amb un criteri propi a l’hora de valorar-ne d’honestedat i autenticitat.

Coral

La coral de l’Escola d’Iniciació Musical de la Fundació Llor està formada per una seixantena de cantaires que cursen Grau Bàsic, en edats compreses entre els 7 i els 16 anys i estan dinamitzats per vuit músics entusiastes. Amb el seu repertori amenitza la inauguració del Pessebre de Sant Boi, el Nadal de les llars d’avis de Sant Boi, el comiat dels alumnes de Batxillerat de la nostra institució, la trobada de Corals de Catalunya, el Festival Simfònic i, a més, fa petites col·laboracions amb l’Orquestra a Quatre Cordes de Sant Boi de Llobregat.

L’uniforme de la coral: camisa blanca o polo blanc, texà blau i sabata negre o marró.

Grup vocal

Nascut l’any 2018, a l’Escola d’Iniciació Musical de la Fundació Llor, és un cor de 20 joves de l’ESO. El seu repertori recorre des de la música clàssica, cançons populars, passant per a bandes sonores i espirituals negres. Dirigits per la Patrícia Paisal, la Mireia Caralt i en Miguel González aquesta nova formació de l’Escola d’Iniciació Musical s’ha erigit com un dels grups vocals joves de Sant Boi que donen més espectacle sobre l’escenari, amb una gran passió musical, potència vocal i coreografies plenes d’energia.