L’AFA de l’Escola Llor és l’entitat que agrupa les famílies de l’Escola concertada de Sant Boi Fundació Llor sense cap afany de lucre, amb l’objectiu de contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nostres nens a l’escola.

El nostre funcionament es basa en el diàleg i la col·laboració amb els diversos grups d’interès que composen la comunitat educativa del col·legi Llor. Aquesta entitat està reconeguda legalment en el registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Missió de l'AFA

La nostra finalitat és promoure el desenvolupament del Projecte Educatiu de l’Escola Llor de Sant Boi, que té com a “Missió” posar a l’abast de les famílies les condicions i serveis educatius adequats per tal que els seus fills i filles, a partir dels 3 anys, desenvolupin de forma harmònica i gradual totes i cadascuna de les seves capacitats: intel·lectuals, socials, afectives i psicomotrius; ajudant-los a conformar els criteris ètics i morals que regeixen les seves vides, i els següents “Principis Educatius”:

 1. Afavorir el creixement harmònic i la maduració dels estudiants, des d’una concepció de l’educació que és integradora de la personalitat i que té especial cura de les seves dimensions social i moral.
 2. Promoure valors oberts de recerca del sentit de la vida i el món, com la llibertat, la justícia, la convivència i la pau, la tolerància, la salut i el respecte a la natura i l’entorn.
 3. Fomentar la sensibilitat davant dels problemes humans i intentar afavorir el valor de la solidaritat tot promovent actituds de compromís.
 4. Vetllar per la qualitat i exigències acadèmiques com a escola concertada, atenent la diversitat dels estudiants i les seves capacitats, inserint-los en el món de la ciència, la cultura, la tecnologia i la comunicació: la societat del coneixement.
 5. Orientar personalment i professionalment l’estudiant i la família.
 6. Establir una estreta relació amb l’estudiant i el seu entorn familiar i social, amb les Institucions Socials, amb la Universitat i amb el mercat laboral, cercant la coherència i l’anàlisi crítica dels factors que incideixen en l’educació.
 7. Oferir, mitjançant l’activitat física, una eina fonamental per a la formació de les persones.
 8. Des de la nostra catalanitat, obrir-se a tots els pobles.

Objectius de l'AFA

Els objectius principals d’aquesta entitat són:

a) Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i mares, als tutors, als professors i als estudiants del centre concertat de Sant Boi Llor i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i, en general, de tots els estudiants matriculats al centre.

b) Promoure la participació de la comunitat educativa en la gestió del centre.

c) Assistir els pares dels estudiants en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre.

d) Promoure la representació i la participació dels pares dels estudiants en els Consells Escolars.

e) Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.

f) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

g) Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.

h) D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.

i) Promoure i realitzar tota mena d’activitats fisicoesportives.

Junta de l'AFA

La Junta Directiva de l’AFA és la que lidera, administra i representa l’associació, essent integrada actualment pels següents membres:

President: Josep Molina Fortón
Secretària: Isabel Gómez Romero
Tresorer: Manel Navarro Pérez
Vocals: Carme Álvarez Peso, Àfrica Real Diaz i Josep Torrico Catalán

Projectes actuals

Activitats de promoció de l’esport: tenim interès en sumar pares i mares de l’escola en el desenvolupament d’activitats fisico esportives que ajudin a promoure la salut i el benestar. Volem impulsar activitats saludables en contacte amb la natura i que permetin millorar el coneixement entre els membres de la comunitat educativa de l’escola Llor.

Activitats d’estímul de la participació dels pares i mares de l’escola a través de l’ús de les noves tecnologies. En coherència amb el projecte educatiu de la nostra escola concertada tenim interès a donar a conèixer la nostra tasca obrint canals de comunicació a traves de les xarxes socials, via twitter @ampaescolallor

Activitats de promoció de la salut donant suport a les campanyes que l’escola desenvolupa a l’entorn dels hàbits saludables: l’alimentació, la salut, l’esport. També participant de campanyes impulsades per entitats sanitàries de Sant Boi, per exemple en l’estudi que lidera Sant Joan de Déu en l’àmbit del Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH)

Vols associar-te?

Associa’t!

Si vols formar part d’aquest projecte i vincular-te a l’AFA, has de saber que:

 • Poden ser socis de l’associació els pares o els representants legals dels estudiants matriculats en el centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals a l’entitat.
 • La quota d’adhesió a l’AFA és de 12 euros/anuals per associat.

Si estàs interessat, si us plau, descarrega’t el formulari d’adhesió omplint les teves dades, i fes-nos-el arribar. Com?

 • A través de l’adreça electrònica: afaescolallor@fundaciollor.cat
 • O bé el pots deixar a Secretaria de l’Escola. Un cop rebem el formulari omplert, ens posarem en contacte amb tu!


Si ets soci de l’AFA podràs:

a) Participar en les activitats de l’associació intervenint en les assemblees generals,  exposant  propostes  de  millora  i  suggeriments  per  escrit  a  la  Junta Directiva o verbalment als delegats de curs, els quals els traslladen a l’esmentada Junta en les seves reunions.

b) Tenir veu i vot a les assemblees generals.

c) Escollir i ser escollit membre de la Junta Directiva.

d) Tenir un exemplar dels estatuts vigents.

e) Consultar els llibres de l’associació.

Ens trobaràs a:

Associació de Mares i Pares Escola Llor
Carrer Lluís Companys, s/n
08830 – Sant Boi Llobregat

Estatuts de l'AFA

Descarrega el PDF dels Estatus de l’AFA de l’Escola Llor