Idiomes i internacionalització

L’escola Llor ofereix un aprenentatge plurilingüe basat en el Marc Comú de Referència per a les llengües elaborat pel Consell d’Europa i impulsat pel govern de Catalunya.

El Català, Castellà i Anglès són els idiomes oficials del Col·legi Llor.

Educació Infantil

El plurilingüisme té una gran importància al Llor. Per aquesta raó, la llengua anglesa està present en el dia a dia dels alumnes de I-3, I-4 i I-5 i no tan sols a l’assignatura d’anglès, ja que també realitzen ‘Sport’ i ‘Art’ en anglès. L’aprenentatge d’aquesta llengua té un enfocament lúdic i divertit. S’ofereixen diferents eines i vies perquè els i les infants assoleixin objectius gairebé sense adonar-se’n. Una de les eines essencials a les classes són les cançons, en donar la fórmula ideal per treballar de manera repetitiva frases gramaticalment correctes.
El xinès és una llengua amb molt de futur, és per això que a l’escola no hem volgut perdre l’oportunitat d’apropar-nos a ella i alhora a la cultura i les tradicions que comporta. De fet, els infants d’ I-3, I-4 i I-5 realitzen activitats en xinès i comencen a aprendre aquest idioma oriental.

Educació Primària

Assignatures en anglès (AICLE)

Al Llor aprenem diverses assignatures de l’Educació Primària en anglès com l’Educació Física o la Plàstica des de 1r i les Science des de 3r. D’aquesta manera aconseguim una immersió lingüística total, gràcies al fet que els professors i les professores parlin durant tota la classe en aquesta llengua. A més a més, fomentem l’adquisició de nou vocabulari, frases fetes i normalitzem el fet de parlar en altres llengües.

Preparació pels “Flyers”, els exàmens oficials de Cambridge

A final de curs i amb el suport de l’acadèmia Big Ben, els i les estudiants de 6è de Primària es presenten a l’examen oficial de Cambridge per aconseguir la titulació “Flyers”. Aquests exàmens ajuden a l’estudiant a acostumar-se als exàmens oficials. Aquest examen disposa de dues parts: una escrita i una oral, que preparen gràcies a l’ajuda dels “English Speakers”.

English Day

Cada curs l’alumnat d’Educació primària celebra l’English Day. El principal objectiu d’aquesta celebració és que l’alumnat conegui diferents països de parla anglesa tot centrant-se, per nivells, en un país en concret. La seva bandera, cultura, tradicions, menjar, música,… seran vivenciades a través de diferents recursos utilitzats i activitats relacionades amb la temàtica. L’alumnat treballarà l’anglès i en anglès, donant molta importància a aquesta llengua com a llengua vehicular durant tota la jornada.

Teatre en anglès

La companyia de teatre Lookout ens acosta a l’alumnat de 2n, 3r, 4t 5è i 6è a gaudir d’una obra de teatre en anglès. Utilitzant el teatre com a eina motivadora per aconseguir que els nens i nenes parlin en anglès, pensin en anglès i s’expressin en anglès és estimular-los a més a més, a què perdin la vergonya i la por a equivocar-se expressant-se en aquesta llengua. En el teatre hi ha una implicació emocional, una comprensió per sobre del teòric i és molt més vivencial, acostant a l’alumnat de manera lúdica a la llengua anglesa.

 

Al Cicle Superior s’introdueix una altra llengua estrangera: l’alemany o el francès. Els i les alumnes que trien el francès o l’alemany poden escollir continuar aprenent aquest idioma com a assignatura optativa a l’Educació Secundària.

El xinès és una llengua amb molt de futur, és per això que a l’escola no hem volgut perdre l’oportunitat d’apropar-nos a ella i alhora a la cultura i les tradicions que comporta. Cada setmana professorat de l’escola d’idiomes L’Acadèmia realitza classes de xinès a 1r, 2n, 3r i des del curs 2019/20, a 4t de Primària.

ESO i Batxillerat

Llengües estrangeres

A la Secundària, tots els estudiants aprenen l’anglès a través de la immersió lingüística. L’aprenentatge és real i significatiu. Es treballen totes les competències lingüístiques de la llengua.
L’alemany i el francès són les altres llengües estrangeres a l’escola i s’escullen de manera optativa des del 1r curs de l’ESO.

Certificats oficials

Els nois i noies de la Secundària treballen per adquirir el reconeixement oficial i extern del seu domini de les diferents llengües estrangeres. La universitat de Cambridge és l’organisme oficial encarregat de la certificació de l’anglès i el Goethe Institut de l’alemany.

AICLE (Science i Social Science: Aprenentatge Integral de Continguts i Llengua Estrangera)

Els continguts de les ciències naturals i socials s’aprenen a través de l’anglès com a llengua vehicular. Aquest enfocament fa que l’ensenyament de l’idioma se situï al centre del procés d’aprenentatge fomentant l’adquisició d’aquest de forma natural i fluida sense deixar de banda els continguts propis de la matèria.

Entrepreneurship

A 4t d’ESO els i les alumnes reben una petita introducció al món empresarial, als seus conceptes i funcionament. S’imparteix en llengua anglesa perquè molt del material d’aquest àmbit el trobem en aquest idioma.

 

INTERNACIONALITZACIÓ

 

School Integration

Aquest programa permet els estudiants de 3r i 4t d’ESO viure una immersió lingüística i cultural a països anglòfons. Fomenten l’aprenentatge de la llengua així com el coneixement de la cultura i valors tal com la responsabilitat, la maduresa, l’autonomia o l’adaptabilitat.

Estada cultural a Poole

Aquest viatge pretén ser un primer contacte amb la cultura anglesa i permet els estudiants de 2n d’ESO conèixer gran part del sud d’Anglaterra mentre conviuen amb famílies angloparlants. Aquesta estada està organitzada per l’Escola i el Big Ben.

Intercanvi alemanys

L’intercanvi obre la porta als estudiants de 3r i 4t d’ESO a conèixer altres realitats. En aquest cas, els alumnes acullen durant una setmana alumnes alemanys i els ensenyen la seva llengua i cultura. Més endavant, són ells els que són acollits pels alumnes alemanys a la seva escola i amb les seves famílies, fent ús de l’alemany, coneixent la cultura del país i visitant els monuments més importants de la regió. Aquest intercanvi està organitzat per l’Escola i el Big Ben. 

Intercanvi amb la Xina

Aquest intercanvi permet els estudiants d’ESO i Batxillerat obrir-se a una realitat totalment diferent a la seva i a les que coneixen. Els nois i noies que hi participen tenen l’oportunitat de fomentar la seva autonomia i maduresa i de potenciar les seves habilitats comunicatives. Aquest intercanvi lingüístic i cultural està organitzat pel Col·legi de Doctors i Llicenciats. Vídeo

Amb el Batxillerat Dual s’obtenen el Batxillerat espanyol i el nord-americà. Els alumnes disposaran d’un tutor americà online i un de presencial a l’escola. El programa s’inicia quan l’estudiant comença a cursar 3r d’ESO. Aquest diploma permet estudiar a universitats americanes i, a més a més, multiplica les hores d’aprenentatge en anglès de l’estudiant.

Més informació

Conversational Assistants

Ja fa alguns cursos que rebem a la nostra escola els “Conversational assistants” o auxiliars de conversa. Acompanyen els professors d’anglès a les classes i donen suport a la part de “Speaking”. Gràcies a ells es facilita la immerssió lingüística total i s’internacionalitza l’escola, obrint-se a altres cultures i costums.

Les TIC al Llor

Al Llor pensem que les noves tecnologies són una eina molt bona per al procés d’aprenentatge i les fem servir de forma adaptada a cada etapa. Totes les classes compten amb PDI i des de 1r de l’ESO cada estudiant té el seu propi ordinador. També fem servir iPads per a l’ensenyança a diferents matèries i nivells. La robòtica comença a treballar-se a l’Educació Infantil i continua fins a la Secundària i el Batxillerat. També comptem amb una impressora 3D i una aula de TV amb plató.

Robòtica a l’Educació Infantil

La robòtica a l’Educació Infantil s’imparteix a I-3, I-4 i I-5 a través de les Bee-bots, uns petits robots programables, que serveixen per treballar la direccionalitat i l’orientació espacial alhora que aprenen vocabulari en anglès.

iPads / PDI

Des de l’iPad i la PDI fomentem les diferents àrees d’aprenentatge com les matemàtiques, la lecto-escriptura, la psicomotricitat,… A més a més, amb l’ajuda de l’iPad, aprenen aspectes tècnics del seu ús, indispensable avui dia. Per això, aquest projecte es porta a terme a I-3, I-4 i I-5.

Taules de llum

Les taules de llum pretenen fomentar la imaginació i la creativitat dels nens i nenes i, alhora, millorar aspectes com la comunicació, compartir, el respecte,… Aquestes eines es comencen a utilitzar a I-3 i segueixen usant-les a I-4 i I-5.

Promethean ActivPanel

Es tracta d’una evolució de la PDI, que ofereix una encara millor experiència d’aprenentatge als alumnes. Per ells i elles, l’experiència és similar a la de tenir una tauleta de la mida de la taula, pel que és més manipulable i disposa d’una escriptura més natural i les eines necessàries per augmentar les possibilitats d’ensenyança. Aquests panells interactius es troben a I-3, -4 i I-5.

Les TIC a l’Educació Primària

Actualment, les eines TIC estan molt adaptades a les diferents activitats que es realitzen a l’Educació Primària i es fan servir segons les necessitats de cada situació, estudiant, cicle i área.

L’Entorn Digital i l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació està modificant l’entorn social on vivim; la manera d’entendre el món. Com a conseqüència, és necessari encaixar l’onada tecnològica amb la visió pedagògica de l’escola. Per això, en les nostres pràctiques educatives s’hi troba la digitalització del procés d’ensenyament-aprenentatge en tots els nivells educatius; tenint en compte que per preparar els alumnes per ser competents a la societat, és necessari innovar en educació; no podem deixar de banda aquest canvi transcendental.

 

Robòtica educativa i codi

La tecnologia i la robòtica està present a la nostra vida quotidiana. Els nostres alumnes, com a usuaris, programen constantment sense adonar-se’n i aquest fet ha revolucionat la nostra vida i per tant, la nostra manera d’aprendre, de treballar i d’ensenyar. La robòtica i la programació és el futur de les pròximes dècades, per tant, davant la realitat social considerem que és essencial educar als nostres alumnes en l’ús d’aquests aparells i aprofitar-ne els avantatges i les possibilitats educatives que ens poden oferir.

Davant aquesta necessitat, els nostres alumnes estan en contacte amb la robòtica i la programació des de l’Educació Infantil i els aprenentatges s’estenen fins al final de l’escolaritat a l’etapa de Batxillerat.

L’objectiu d’aquesta formació és doble; d’una banda el treball de conceptes STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), directament treballats a través d’aquesta disciplina, i paral·lelament els beneficis educatius que ens aporta el treball indirecte d’aspectes com la iniciativa i l’autonomia personal, l’aprenentatge cooperatiu, l’error com a oportunitat per a aprendre, el learning by doing, la millora de l’alfabetització digital i audiovisual i el treball de capacitats d’expressió i creativitat.

Els dispositius que utilitzem són diversos: bee-bots, materials i kits de Lego Education (màquines simples, WeDo, sensors…), apps amb el suport de l’iPad, Scratch…

 

FabLab

El FABLab, col·loquialment aula de tecnologia disposa de les eines i recursos necessaris per a la realització de projectes tals com:

 • Construcció i disseny de prototips
 • Impressió en 3D
 • Pneumàtica
 • Oleohidràulica
 • Robòtica
 • Realitat virtual i realitat augmentada
 • Projectes amb drons

Possibilita la implementació de la metodologia d’ensenyament per projectes interdisciplinaris i la realització de pràctiques que s’apropen a l’us real. 

Xarxes i Projectes Erasmus+

Col·laborem amb múltiples xarxes de “shared knowledge” amb escoles, universitats i empreses. Nacionals i internacionals participem en projectes d’Erasmus+. Un exemple és la col·laboració per l’estudi de l’impacte de laboratoris STEAM a la Educació (CreaSTEAM) de la mà de la Universitat de La Salle i la Univeristat de Zaragoza

El projecte desenvolupa un marc perquè les escoles com la nostra implementin programes d’activitats efectives per promoure la diversitat STEAM.

Projectes internacionals i locals de robòtica

L’ alumnat del Llor participa a: La RoboCat i la First Lego League. Ambdues competicions de caràcter tecnològic, contribueixen en el desenvolupament del pensament crític, la intel·ligència inter i intrapersonal i les capacitats steam de l’alumnat.

Solidaritat

A l’escola també col·laborem amb diferents projectes solidaris tal com:

 • Recollida d’aliments mensual (Col·laboració amb la Creu Roja de Sant Boi)
 • Col·laboració en el gran Recapte de la Creu Roja
 • Col·laboració amb entitats en activitats diverses (Prytanis, Sant Josep, Colònia Güell, Benito Meni)
 • Apadrinament d’un nen de la Fundació Vicenç Ferrer (de 3r de Primària a 2n ESO)
 • Col·laboració amb la Marató de TV3

A l’escola oferim una oportunitat única per als alumnes de 1r i 2n de Batxillerat de participar en un programa de cooperació internacional a la ciutat d’Atenes. Aquest projecte té com a objectiu principal conèixer de primera mà la realitat social que estan vivint les persones desplaçades d’Àsia i Àfrica que han arribat a les portes d’Europa.

Els alumnes, en col·laboració amb les ONGs i les entitats internacionals, tindran l’oportunitat de desenvolupar accions educatives amb col·lectius de refugiats i adquirir una major consciència sobre les dificultats que aquestes persones estan patint. A més, aquest projecte també oferirà als alumnes la possibilitat de millorar les seves habilitats lingüístiques i socials, així com d’aprendre sobre la diversitat cultural.

Els objectius de les activitats d’ètica aplicada, voluntariat i servei comunitari són de llarga tradició al nostre centre educatiu. La nostra intenció sempre ha estat donar l’oportunitat al nostre alumnat de posar-se en contacte amb les diverses realitats de l’entorn, amb l’objectiu de potenciar la seva formació integral.

Aquestes activitats també són promogudes pel Departament d’Ensenyament, amb una proposta per a tots els centres de Secundària de Catalunya, com es recull al Document marc del servei comunitari. El Departament d’Ensenyament vol impulsar el servei comunitari per a l’alumnat de l’ESO per garantir que els estudiants experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

Aquestes activitats estan dirigides a l’alumnat de segon cicle de l’ESO, i al nostre centre les hem focalitzat al curs de 3r d’ESO. El funcionament d’aquest programa implica que els alumnes realitzin un mínim de 10 hores/sessions teòriques i 10 hores pràctiques. Per a la posada en pràctica d’aquest programa, necessitem la col·laboració d’entitats de l’entorn amb les que ja portem col·laborant des de fa molts anys, com les llars d’avis, el Centre de Salut Mental Benito Menni, la Fundació Oncolliga, la Creu Roja, el Banc d’aliments i altres activitats al mateix centre.

Formació Integral de l'estudiant

Comptem amb un DOIP (Departament d’Orientació i Intervenció Pedagògica) amb el qual s’organitzen programes d’atenció individualitzada a l’estudiant, d’orientació personal, pedagògica i acadèmica tal com:

MeOrienta

La Fundació Llor i la consultora Zeno Quantum presenten per 7è any consecutiu el programa d’orientació “MeOrienta” juntament amb el DOIP del Llor. Aquesta col·laboració consisteix en l’elaboració d’un estudi d’orientació professional per als estudiants de 4t d’ESO, que té en compte les intel·ligències múltiples i les competències de cada alumne. A través de la metodologia científica i tecnològica AS Avatar, s’avalua l’expedient acadèmic de l’estudiant i les seves intel·ligències per ajudar en la tria de l’itinerari d’estudis postobligatoris més adient. El recull d’informació inclou una avaluació 360° amb participació de l’alumne, la família i l’escola. Aquest projecte busca resoldre la dissociació entre talent i coneixement en el camp professional. Els resultats de l’estudi es donaran al mes de febrer, quan els estudiants rebran 8 propostes per a possibles sortides professionals. Vegeu l’entrevista del CEO de la consultora l’any passat a Llornews.

NEXT GENERATION Q&A

El projecte Next Generation neix de la necessitat d’orientar als nostres estudiants davant d’una realitat universitària i professional cada cop més complexa i diversa. Gràcies a aquest projecte, l’alumnat es troba amb múltiples professionals i universitaris entre 18 i 28 anys representant així la seva següent etapa, dels quals poden obtenir coneixement mitjançant la transmissió de les experiències dels convidats.

L’emprenedoria és una competència fonamental per a la vida personal i laboral de l’alumnat. A l’ESO i Batxillerat treballem els valors i capacitats de l’emprenedor practicant la presa de decisions, la creació de models de negoci o l’organització de petites empreses. Practiquem de manera real les eines pròpies de l’emprenedoria:

 • La creativitat en un entorn de treball en equip
 • Els plans d’empresa
 • Anàlisi de l’entorn
 • Modelització o analisi de viabilitats

LOTRANS

Al Batxillerat l’alumnat té l’oportunitat de realitzar un seguit de pràctiques a LOTRANS, empresa de primer nivell del sector logístic internacional. Així poden observar de manera més vivencial la realitat d’aspectes com la direcció i el lideratge, l’organització interna, l’administració i la gestió de recursos humans, la logística i l’aprovisionament, el màrqueting i d’altres processos relacionats amb la digitalització, la sostenibilitat o la qualitat.

PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU

Gràcies a un conveni de col·laboració amb el Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi, els alumnes de 1r de Batxillerat científic tenen l’oportunitat de realitzar unes pràctiques que consisteixen en:

 • Tres sessions introductòries presentades pels professionals del Parc Sanitari.
 • Assistència a l’Hospital un dia a la setmana al llarg de dotze sessions.
 • Viure de primera mà el dia a dia a: admissions, urgències, UCI, farmàcia o manteniment.

A més de viure l’experiència d’aquestes pràctiques, la participació en aquesta activitat ajuda a l’alumnat a definir la seva tria en els estudis de futur.

L’escola de Pares, que enguany ja celebra la seva 5a edició, tracta, al llarg de diferents sessions, sobre temàtiques que connecten amb les inquietuds manifestades freqüentment a les reunions i entrevistes pels pares. Mitjançant la criança positiva, pretén ser un espai de trobada i diàleg, on compartir dubtes, experiències positives i fer un aprenentatge col·laboratiu entre tots els participants.

Enguany l’Escola ha subscrit un conveni amb el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu a Sant Boi, pel que disposem de Servei d’Infermeria amb programes d’orientació personal, pedagògica i educació sanitària als cursos de l’Educació Primària.

 

Les convivències permeten els nens passar uns dies fora de casa amb els seus companys i professors. Sovint és la primera vegada que van a dormir fora de casa i això ajuda a reforçar la seva responsabilitat i independència. S’organitza de tal manera que el nen es troba en un context diferent del que està acostumat però amb gent que ja coneix i que li fa sentir segur i acompanyat.

Es tracta d’un projecte que proposa la personalitazció de l’escola amb un pla d’intervenció educativa amb l’objectiu d’establir una vinculació entre el tutor i l’alumne, i que proporcioni a tot l’alumnat factors promotors que els reconeguin i acompanyin en el seu creixement per anar aconseguint elements que els proporcionin seguretat personal que els ajudin a desenvolupar-se de forma satisfactoria.

Una realció tutor-alumne fonamentada en:

 • Escolta activa per guanyar confiança.
 • Proporcionar una mirada capacitadora.
 • Gestió relacional a partir del reconeixement i identificació del tutor de cadascún dels alumnes del grup-classe sense cap tipus d’exclusió.

Cada any els i les alumnes de 6è de Primària fan una visita a una universitat catalana que escullen entre tots. De fet, segons els seus interessos, poden triar entre tres universitats:

 • Asepeyo, on coneixen l’àmbit mèdic i tot el relacionat amb la medicina i les seves branques
 • Universitat La Salle, on s’endinsen en l’àmbit tecnològic i innovador
 • Universitat Abat Oliba CEU, on descobreixen més sobre l’àmbit social, especialment, sobre comunicació i periodisme

Aquesta sortida la fan cap a finals de curs i té l’objectiu d’apropar-los un tant al món futur, per enfocar la seva tria d’optatives de cara als cursos de l’ESO, tot despertant les seves inquietuds i motivacions vers les diferents modalitats existents.

La Tutoria d’Ampliació Curricular (TAC) és un programa adreçat a estudiants de 3r a 6è de Primària amb bons resultats acadèmics en matemàtiques per ampliar els seus coneixements i experiències més enllà del currículum habitual.

El TAC de matemàtiques es dirigeix a estudiants amb altes capacitats i pretén potenciar-les per després fer de suport a l’aula amb els seus companys. Aquesta doble labor fa que l’estudiant aprengui més i alhora s’impliqui a la classe. Aquests estudiants es presenten a concursos com “Problemes a l’esprint” o “Fem Matemàtiques”.

 


 

La Tutoria d’Ampliació Curricular és un programa adreçat a estudiants de Secundària amb bons resultats acadèmics i que gaudeixin de les mates per ampliar els seus coneixements i experiències més enllà del currículum habitual. Els grups de TAC de matemàtiques els organitzem per cursos en trobades setmanalso quinzenals. Per motivar-los, és habitual que es presentin a concursos com les “Proves Cangur”, “Fem matemàtiques”, “Problemes a l’esprint” o la “Copa Cangur”. També els oferim la possibilitat d’accedir a programes o beques de ciències i matemàtiques, com l'”Estalmat” o “l’Anemx+mates”. En el cas de les ciències, els programes “Joves i ciència” o els “Bojos per la ciència”.

La Tutoria d’Orientació Curricular està orientada a estudiants amb dificultats d’aprenentatge. El DOIP de l’Escola organitza aquest programa que és obert i amb revisions permanents. Es té en compte el que l’estudiant vol fer i es basa en el desenvolupament de projectes i activitats en grups reduïts relacionades amb l’àmbit professional escollit per el noi o la noia.

Es tracta de fer parelles entre estudiants de 1r i 3r d’ESO, que durant tot el curs poden compartir neguits respecte a la convivència. Aquesta iniciativa de Tutoria Entre Iguals està emmarcada dins del Pla de Millora de la Convivència i té com a objectiu la prevenció de l’assetjament escolar. Els participants tenen un carnet que els acredita com a vetlladors de la bona convivència i han rebut formació específica

Educació Ambiental

escola-verda

Després de l’obtenció del distintiu d’Escola Verda l’octubre de 2003 i les successives renovacions cada dos anys, el Llor obté la verificació de la ISO 14001 i la llicència ambiental l’EMAS II el desembre de 2008. Paral·lelament signa el compromís de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya, un nou distintiu que ens dóna continuïtat al programa d’Escoles Verdes i reforça el compromís amb l’Agenda 21 de Sant Boi de Llobregat.

L’escola gaudeix de l’espai natural d’aprenentatge, un espai pensat i dut a terme pels estudiants del TOC de 4t d’ESO i que consta d’una bassa d’aigua on es pretén crear un ecosistema propi de plantes, peixos i microorganismes que permeti observar la seva evolució per part de tots els nivells i etapes dels estudiants de l’escola.

Projectes Tr@ms

La Fundació Tr@ms és una entitat sense ànim de lucre que proposa un projecte col·laboratiu entre escoles per convertir la innovació com a element identitari de centre.

La Fundació pretén transmetre el seu coneixement sobre innovació i tecnologia a les aules i a la seva comunitat educativa. També oferieix un catàleg de formacions que resulta bàsic i molt interessant per cobrir necessitats formatives actuals, ja que contínuament estudien noves metodologies, relacionades amb la innovació com a element d’identitat. Són cursos impartits per docents en actiu, que mostres i comparteixen models de bones pràctiques. També dissenyem cursos que s’adaptin perfectament a les necessitats dels centres i que van acompanyats d’un assessorament als centres, equips directius i claustres.

Literactua

Es tracta d’un projecte interdisciplinari que pretén endinsar els i les estudiants de Cicle Inicial a la nostra cultura, ampliar el seu coneixement vers els diferents autors literaris catalans  i fomentar la sensibilitat i estima cap a les seves obres. Partim d’apropar la vida dels autors als estudiants i ubicar la seva obra en l’època corresponent. A cada curs es treballa un autor i el projecte rep el nom de l’autor que es treballa.

Contesnet Tr@ms

El projecte intercentres de Contesnet està adreçat als estudiants de 2n de Primària. Consisteix en la realització d’un conte per classe en el que cada capítol (text i imatge) és elaborat per una escola diferent de manera successiva. S’inicia l’activitat amb una presentació de la classe que es penjarà en el blog comú. Un primer capítol és la introducció, el segon capítol és el nus amb dues possibilitats de continuar el conte, i un tercer capítol de desenllaç amb dues possibilitats més d’acabar el conte. Així, el lector podrà seguir la història segons els seus gustos i preferències.

El Correu Electrònic

És un projecte intercentres que està adreçat als estudiants de 4t d’Educació Primària. Es planteja l’activitat com una més de les tasques de suport en el procés d’aprenentatge dins l’àrea de català que, a més de fomentar l’exercici de la llengua escrita, possibilita l’adquisició d’un seguit d’habilitats informàtiques sobre la utilització del correu electrònic.

Mr. Èthics

Els estudiants de 5è de Primària treballaran de forma col·laborativa i utilitzant Google Drive per elaborar un codi de bon ús de les xarxes socials, tenint molt present el tema de la seguretat, la protecció de la imatge personal, la privacitat i el respecte.

El Llor és Escola Verda i aquest segell el renovem cíclicament gràcies a l’equip professional, les famílies i als fantàstics projectes del nostre alumnat.

Així, amb la sòlida xarxa de connexions amb entitats i empreses que comparteixen els nostres valors verds duem a terme projectes mediambientals. Per una banda, amb l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat col·laborant a escala local. I per altra banda, amb Fundasplai i Igualsom, associacions de caràcter social i amb el principal objectiu d’educar a la població i conscienciar-la en la temàtica de la sostenibilitat per una ciutat més sostenible i amable amb el medi ambient.

L’escola compta amb plaques solars que contribueixen a la sostenibilitat energètica evitant la generació de 1244 tones de CO2 a l’atmosfera. A més, les plaques solars proveeixen amb l’energia generada el 30% del consum anual del Llor.

plaques-solars

 • Projecte Ecokids: Una iniciativa on tot l’alumnat i famílies d’Educació Primària col·labora pel reciclatge de plàstic a la nostra ciutat. Així, tot el plàstic recol·lectat s’intercavia per aliments per a aquells que més ho necessiten.
 • Projecte ApiloParticipem de manera activa en la recollida de piles i bateries esgotades contribuint en el reciclatge d’aquestes.
 • Projecte Reciclatge d’Oli: Des de l’escola conscienciem i participem en el reciclatge d’oli amb els famosos Clackis.
A l’hort del Llor, els i les alumnes del Cicle Inicial planten, cuiden, reguen i es responsabilitzen de la zona de jardí i de les hortalisses. El German és l’encarregat de l’hort i els ensenya als alumnes tot sobre el cultiu, el creixement, el manteniment i totes les característiques dels aliments que hi planten. I amb l’ajuda del professorat i l’alumnat cultiva diverses hortalisses amb finalitats educatives i mediambientals.

Metodologies educatives

Les activitats basades en projectes tenen com a objectiu la estimulació del pensament a partir de les curiositats dels infants. Es treballa de forma col·laborativa tractant temàtiques d’interès i recerca d’informació.

Alguns exemples de temàtiques tractades són:

 • Els contes
 • Els sentits
 • L’aigüa

Al Cicle Superior es desenvolupen projectes de treball on de manera interdisciplinària es treballen les àrees de coneixement del medi social, llengua catalana, art, música i l’educació en valors socials i cívics.

L’ABP es basa en un conjunt de tasques on es resol un repte mitjançant un procés d’investigació i/o creació, de manera força autònoma i amb treball cooperatiu,  per tal  de crear el producte final presentat a la resta de la comunitat.

MACITEC

MACITEC és un projecte educatiu interdisciplinari que combina les matemàtiques, la tecnologia i les ciències com física-química o biologia-geologia per acostar l’alumne a un aprenentatge més significatiu i competencial. Amb enfocament en la metodologia learning by doing, el projecte està dirigit a l’alumnat dels tres primers cursos de la ESO i consisteix en un repte trimestral relacionat amb una temàtica cientificotecnològica.

A través de la resolució d’aquest repte, l’alumnat treballa en la pràctica dels fonaments matemàtics i desenvolupa habilitats socials i emocionals, com la capacitat de treballar en grup, gestionar la frustració i l’èxit, comunicar-se assertivament i resoldre problemes.

La metodologia Montessori ofereix als infants l’oportunitat de triar el material amb el qual treballar i aprendre. Els materials són científics, amb control de l’error i enfocats en les diferents àrees del coneixement, com la vida pràctica, el llenguatge, les matemàtiques, les activitats sensorials, la cultura i l’art.

La guia educativa observa i orienta l’acció de l’infant, i està atenta al seu moment de desenvolupament per adaptar els materials a les seves necessitats individuals. Aquesta metodologia respecta els moments sensibles dels infants, especialment el del moviment, permetent-los treballar en catifes al terra. Això augmenta l’autoestima, la seguretat i la capacitat de decisió dels alumnes.

 

El cicle inicial és una etapa clau en el desenvolupament dels nens i les nenes. A la nostra escola seguim la metodologia Montessori, que fomenta l’autonomia personal i el desenvolupament cognitiu dels alumnes. A través d’activitats pràctiques i divertides, treballem les habilitats en llenguatge, matemàtiques, activitats sensorials i d’art. A més, donem gran importància a l’àmbit cultural, amb activitats relacionades amb la geografia, zoologia i el cosmos. Aquestes activitats les incorporem a l’horari setmanal i també són disponibles per aquells alumnes que disposen de temps lliure després de les seves activitats de l’aula. Amb la metodologia Montessori, els nostres alumnes aprenen de forma competencial i s’interessen cada vegada més per l’àmbit cultural.