1r període d’INSCRIPCIÓ: FINS AL 30 de setembre

La matrícula a les activitats està oberta a tots els alumnes del LLOR. Nois i noies d’unes altres procedències ho faran a través de la Secretaria de l’Escola Esportiva. 

Les sol.licitutds d’inscripció han de rebre confirmació ja que les places són limitades o es requereix un mínim de participants.

Les places s’assignen per estricte ordre de demanda però ES PRIORITZA a qui ha realitzat l’activitat amb anterioritat.

Fora del període d’inscripció – A PARTIR DE L’1 d’octubre

S’accepten inscripcions a l’activitat sempre que hi hagi places disponibles. Fora del termini, les places s’assignen per estricte ordre de demanda. 

COMUNICACIÓ DE L’ASSIGNACIÓ DE PLACES

Cobertes totes les places, L’Escola Esportiva contactarà amb les famílies d’alumnes que quedin en llista d’espera en alguna activitat.

 

Com fer la inscripció a CLICKEDU

Alumnat extern:

  • Les famílies externes a la Fundació Llor que feu una inscripció per primera vegada cal que prèviament ompliu el següent formulari per poder donar-vos d’alta al ClickEDU. Seguiu aquest enllaç per accedir-hi: Formulari creació usuari ClickEDU.
  • Ens posarem en contacte amb vosaltres un cop us haguem donat d’alta al sistema.

Alumnat FUNDACIÓ LLOR i extern amb usuari de ClickEDU:

Podeu fer la inscripció directament al vostre ClickEDU. Seguiu aquest enllaç per accedir al tutorial.

  1. La inscripció a una Activitat Extraescolar implica un compromís per part de les famílies de fer-la durant tot el trimestre en curs en l’horari establert i ens autoritza a començar a fer els tràmits i gestions per organitzar-la.
  2. En cas de dubte o modificació de matrícula, podeu trucar a la Secretaria de l’Escola Esportiva en horari de tarda, de 15.30h a 18,30h, o contactar a  educosta@fundaciollor.cat o tonisamso@fundaciollor.cat 
  3. L’Escola Esportiva es reserva el dret d’anul·lar aquelles activitats en que els alumnes inscrits no arribin al mínim establert. En aquest cas, ens posarem en contacte amb les famílies afectades.
  4. L’Escola Esportiva es reserva el dret de fer canvis en els horaris si l’organització ho requereix. En aquest cas, ens posarem en contacte amb les famílies afectades.
  5. És important que la família doni suport al compromís de l’alumne amb l’activitat. Les faltes d’assistència o el mal comportament poden ser motiu perquè L’Escola Esportiva es plantegi la continuïtat d’un alumne/una alumna en una activitat.

 

Absències

En cas d’absència puntual a una activitat, cal avisar a l’entrenador o a la secretaria de l’Escola Esportiva, enviant un correu o a través d’una trucada telefònica. És molt important que la coordinació de cada activitat conegui quins alumnes falten.

 

Facturació

De setembre a desembre la facturació es farà mes a mes. El segon i tercer trimestre es facturarà sencer cada trimestre en els mesos de gener i abril. 

 

Altes i  baixes durant el curs

Altes: Es facturarà la part proporcional del cost anual de l’activitat tenint en compte la totalitat del mes de la data d’inici d’activitat.

Baixes: Si la baixa és per causes justificades com ara: mèdiques i/o pedagògiques es tornarà la part proporcional a mes vençut de la darrera quota abonada.

Si la baixa no és justificada no es retornarà cap import.

L’entrenament

És el moment més important en la pràctica d’un esport. Mentre entrenen, els nois i noies aprenen les normes i la tècnica de cada esport; desenvolupen les relacions entre els membres de l’equip i la persona que els entrena; adquireixen els hàbits i les habilitats d’una pràctica esportiva reglada i assimilen l’esforç i la disciplina com a mitjà per aconseguir fites.

La competició

Estem convençuts que és un element molt positiu per al desenvolupament personal si es fa de la manera adequada i quan els i les alumnes estan preparats. Per aquest motiu, i segons la disciplina esportiva, comencen a competir en moments diferents de l’aprenentatge i sempre dins de la filosofia d’iniciar-se en la competició escolar i passar a federat quan el grup està preparat.

El compromís i l’esforç vers l’activitat esportiva

És necessari que des de casa ens ajudeu a ressaltar la importància del compromís vers l’activitat. L’entrenament i les competicions són una part més de l’horari de l’alumnat i, per això, cal planificar les hores d’estudi i el seu dia a dia tenint-ho en compte, fins i tot en època d’exàmens. Les reiterades faltes d’assistència a entrenaments i/o competicions sense justificar poden ser motiu perquè l’’Escola Esportiva es plantegi la continuïtat d’un alumne/a o d’un equip.

 

Inici dels entrenaments: dimecres 06 de setembre 2023
Final dels entrenaments: divendres 21 de juny 2024.

Es pot realitzar l’activitat només en un dels dies que s’ofereixen?

No. Des de l’Escola Esportiva pensem i programem totes les activitats per fer-les en la seva totalitat. El fet d’assistir només a un dia d’activitat trenca aquesta programació i pot dificultar-ne el seguiment. Per altra banda, fer una excepció com aquesta o permetre a tothom tenir-la complica la gestió eficient de les activitats.

Es poden fer dues activitats un mateix migdia?

No. L’alumne/alumna ha de tenir temps per dinar i gaudir d’una estona d’esbarjo.

Es pot triar amb quins nens i nenes fer l’activitat?

Els grups els organitza l’Escola Esportiva  tenint en compte la classe i amistats. Si teniu alguna preferència, ens la podeu comentar i mirarem de tenir-la en compte tant com ens sigui possible.

Es pot triar la persona responsable de l’activitat?

Tenim uns criteris a l’hora d’assignar les persones responsables; principalment, la logística i les característiques del professional i del grup. Si teniu algun suggeriment ens el podeu comentar i mirarem de tenir-lo en compte tant com ens sigui possible.

Amb qui s’ha de contactar en cas de dubte?

Podeu trucar a Secretaria d’Escola  Esportiva i explicar el dubte. Us posaran en contacte amb la persona que el pot resoldre. També podeu enviar un correu educosta@fundaciollor.cat o tonisamso@fundaciollor.cat 

Quan tinc prioritat per accedir a una plaça de l’activitat que vull fer? 

L’Escola Esportiva atorga prioritat en la matrícula del curs següent als alumnes que ja la feien durant el curs anterior. Recordeu que qualsevol prioritat es perd si es fa la matrícula més enllà del primer període d’inscripció.

Que em pugui matricular a una activitat vol dir que encara queden places disponibles d’aquella activitat?

No necessàriament. La matrícula a qualsevol activitat sempre és possible i us assignarem un número de llista d’espera si no hi ha places disponibles. Moltes vegades la Coordinació de les diferents seccions pot obrir grups nous o fer canvis per intentar assumir tothom si hi ha suficients interessats i espai disponible.

Quina diferència hi ha entre Jocs Motrius, Iniciació Poliesportiva i les Escoles d’Iniciació Esportiva?

La diferència principal es troba en la finalitat de cada activitat. Jocs motrius es basa en el joc i en activitats que tenen com a objectiu desenvolupar al màxim el patró coordinatiu dels i les alumnes. Iniciació Poliesportiva té el mateix objectiu però l’aconsegueix utilitzant les activitats poliesportives. 

Les Escoles Esportives són una activitat destinada a desenvolupar les habilitats i tècniques específiques d’un esport en concret però adaptant les normes i activitats al desenvolupament integral de l’alumne/alumna.

Les mares i pares podem practicar activitat física a l’escola?

Sí. El programa Esport i Família ofereix una diversitat àmplia d’activitats esportives per a adults amb l’objectiu que cada persona les pugui adequar a les seves necessitats, ritmes i horaris. 

Activitats que podeu realitzar: Natació iniciació i/o perfeccionament, Aiguagim, Zumba, Pilates, Hipopressius, i com a novetats pel curs vinent: Ioga restauratiu i Mindfulness.

L’exalumne Pau Gasol visita l’escola

Modalitats

Esport Base
Natació artística
Pentatló Modern
Bàsquet
Esgrima
Dansa i Ball Modern
Gimnàstica Rítmica
Futbol
Natació

Segons l'edat...

Esport Base

(Educació Infantil)

Jocs motrius (I3 i I4)

Activitat basada en el joc. És la base de qualsevol activitat esportiva que vulguin realitzar en el futur. Està pensada per desenvolupar la consciència i el control corporal, les habilitats motrius, les capacitats coordinatives i els hàbits d’higiene.

Iniciació Poliesportiva (I5)

La principal finalitat de l’activitat és relacionar l’esport amb el temps d’oci. Practiquen un ampli ventall d’esports d’arreu del món amb les normes i el material adaptats a la seva edat. L’últim trimestre, els presentem tots els esports que podran fer el curs següent per ajudar-los a triar-ne un.

Escola d’activitat esportiva

(Cicle Inicial)

Anomenem “Escola de” a totes aquelles activitats esportives que es fan adaptant normes, funcionament o l’inici de les competicions al moment maduratiu dels i les alumnes. És per aquest motiu que, segons la disciplina esportiva, l’escola abasta més o menys cursos i normalment es realitzen durant els primers anys de primària 

(consulteu l’oferta d’activitats a la secció que us interessi).

Esport d’equip

(A partir del Cicle Mitjà)

De 3r de Primària fins a 2n de Batxillerat, els i les alumnes poden seguir una trajectòria esportiva ben programada que va des dels conceptes bàsics del joc dels més petits fins a les tècniques avançades i estratègies dels més grans. 

Si els equips estan ben consolidats i des de la Coordinació es considera positiu per al desenvolupament de l’equip, obrirem la possibilitat de federar-los.

Figura de Delegats/Delegades d’equip

A principi de curs, d’entre totes les famílies dels alumnes dels equips amb competició s’escull un delegat/delegada. Aquesta figura representa la resta de famílies davant la Coordinació. També és la seva responsabilitat ajudar en la gestió de les comunicacions entre Escola, Coordinació, entrenadors/entrenadores i famílies.

L’equip esportiu

Anar equipat correctament és important en la practica esportiva, sobretot a l’hora de competir. L’equip esportiu del Llor és obligatori quan els i les alumnes comencen les competicions. Accediu a la zona de compra online de l’Abacus.