L’objectiu d’aquests sis cursos és el de proporcionar una formació integral que faci possible el desenvolupament de les capacitats dels estudiants (motrius, d’equilibri personal, de relació i actuació social), i l’adquisició dels coneixements bàsics culturals i d’aprenentatge que li serviran per orientar i portar a terme el seu futur.

L’acció tutorial per part de l’equip docent contribueix al desenvolupament personal afavorint les competències socials i emocionals imprescindibles per a la vida.

METODOLOGIA

ACTIVITATS MONTESSORI

Al Cicle Inicial continuem amb el treball d’activitats seguint la metodologia Montessori iniciada a l’Educació Infantil. Seguim potenciant el desenvolupament natural de les aptituds de l’alumnat a través de l’autodirecció, l’exploració, el descobriment, la pràctica, la col·laboració, el joc, la concentració, la imaginació i la comunicació.

METODOLOGIA

ABJ (Aprenentatge basat en el joc)

Al Cicle Mitjà l’ABJ forma part de l’aprenentatge en algunes àrees. La seva finalitat és facilitar l’aprenentatge, mantenint l’atenció, la concentració i la motivació de l’alumnat. L’ús de jocs estructurats tenint un objectiu pedagògic per satisfer una necessitat educativa ens porta a “l’aprendre jugant”.

METODOLOGIA

ABP (Aprenentatge basat en projectes)

Al Cicle Superior es desenvolupen projectes de treball on de manera interdisciplinària es treballen les àrees de coneixement del medi social, llengua catalana, art, música i l’educació en valors socials i cívics.

L’ABP es basa en un conjunt de tasques on es resol un repte mitjançant un procés d’investigació i/o creació, de manera força autònoma i amb treball cooperatiu,  per tal  de crear el producte final presentat a la resta de la comunitat.

ORGANITZACIÓ DE L'ETAPA EDUCATIVA PER CICLES

Cicle Inicial: 1r i 2n de Primària
Cicle Mitjà: 3r i 4t de Primària
Cicle Superior: 5è i 6è de Primària.

ÀREES COMPLEMENTÀRIES (5H SETMANALS)

Cicle Inicial (TIC -iPads, Netbooks, robòtica-, xinès/tallers de llengües: Llengua catalana i anglesa, Natació, Càlcul i Enginy i Comunicar-se)
Cicle Mitjà (TIC -iPads, Netbooks, robòtica-, Natació, xinès/tallers de llengües: Llengua anglesa, Càlcul i Enginy, Expressió i creativitat)
Cicle Superior (TIC, Natació, Tècniques de treball cooperatiu, Francès i Alemany/taller de llengües)

DEPARTAMENT D'ANGLÈS

Ús d’aplicacions (Didakids, KoalaText,…), Teatre en anglès, English Week, participació en activitats intercentres de la Fundació Tr@ms, presentació a l’examen oficial de Cambridge “Flyers” a 6è de Primària,…

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES

Concurs de càlcul mental i problemes, didakids, proves Cangur, concurs de fotografia matemàtica ABEAM, Proves a l’Esprint  i participació en concursos intercentres de la Fundació Tr@ms,…

DEPARTAMENT DE CATALÀ I CASTELLÀ

Pla lector, company lector, explica’m, contesnet, tr@mscriure, correu electrònic, concurs de Sant Jordi, Jocs Florals, animacions a la lectura, conta contes, concursos de lectura en veu alta,…