erasmus-disclaimer1
logosbeneficaireserasmusright_en_1

ID 202-1-ES01-KA226-SCH-096241

El projecte

En un intent de contenir la propagació de la COVID-19, durant l’època de pandemia, a la gran majoria de països del món, les institucions educatives van decidir suspendre temporalment l’ensenyament presencial i passar a un model d’aprenentatge a distància.

El tancament de les escoles físiques i l’adopció de l’educació a distància afecten negativament l’aprenentatge dels estudiants a través de quatre canals principals: menys temps dedicat a l’aprenentatge, símptomes d’estrès, un canvi en la forma en què els estudiants interactuen i la manca de motivació per a l’aprenentatge (“El probable impacte de COVID-19 en l’educació” JRC 2020). 

No obstant això, l’escolarització a distància té un paper clau per ajudar els estudiants a continuar amb el seu aprenentatge després de la interrupció dels processos educatius provocada pel tancament de les escoles.

Totes les escoles implicades com a socis oficials del projecte s’han enfrontat a aquests obstacles durant el dur mes de pandèmia i la necessitat de reprogramar les classes en mode remot no sempre s’ha aconseguit amb èxit.

Tanmateix, per poder jugar a l’aprenentatge a distància a l’escola, els professors de l’escola haurien d’adquirir habilitats digitals per fer front a les necessitats educatives que demanda el món en línia.

A mesura que els educadors s’enfronten a demandes que canvien ràpidament, necessiten un conjunt de competències cada cop més ampli i més sofisticat que abans. En particular, la ubiqüitat dels dispositius digitals i el deure d’ajudar els estudiants a ser competents digitalment requereix que els educadors desenvolupin la seva pròpia competència digital i un enfocament segur i crític del món de la informació per als seus alumnes.

El marc de les competències digitals implica, en particular, l’alfabetització informativa i mediàtica concebuda com el conjunt d’habilitats integrades que engloben el descobriment reflexiu i l’avaluació de la informació, la comprensió de la informació i l’avaluació crítica de les fonts.

La rellevància de l’assignatura es confirma amb la “competència clau per a l’aprenentatge permanent” (2006 i 2018) on s’assenyala que la majoria dels alumnes de secundària no són capaços d’avaluar la informació de diverses fonts, així com la fiabilitat del que llegeixen, localitzar informació i navegar de manera autònoma.

El panorama es torna encara més esgarrifós si coincideixen aquestes dades amb l’Eurobaròmetre Flash 464 que subratlla la baixa confiança en les notícies publicades a les xarxes socials en línia (19%), l’alta percepció de trobar informació falsa en línia (68%) i el 83% dels enquestats identifica les notícies falses com un problema per a la democràcia en general. Abordar la desinformació en línia i la creació d’aprenentatge col·laboratiu mitjançant eines digitals són dues urgències que creixen a l’escola implicada.

Actualment, la meitat dels sistemes educatius europeus estan reformant el currículum relacionat amb la competència digital. Tenint en compte el teló de fons esbossat fins ara, el projecte Gen Z proporcionarà un sistema d’aprenentatge remot basat en l’alfabetització informativa i la creació de contingut digital per tal de permetre a l’escola que el professorat adquireixi les competències i les eines necessàries per fer front a la desinformació.

Els principals grups destinataris són professors i estudiants europeus de secundària.

L’associació està formada per 4 escoles, 2 agències de verificació de dades i 1 associació que ofereix eines digitals innovadores, per tal de potenciar les escoles i millorar les habilitats crítiques dels joves per assolir els següents objectius d’acord amb l’estratègia ET2020 i les prioritats d’Erasmus+:

– Potenciar els perfils professionals docents aportant eines innovadores en competències digitals i ciutadania digital.

– Desenvolupar habilitats crítiques en els estudiants i fer-los capaços d’esdevenir ciutadans actius.

– Fer que els estudiants estiguin segurs per romandre en un món digital, inclosa la capacitat de poder avaluar què troben en línia i prenen decisions sobre si és fiable i precís o no.

– Potenciar el treball en xarxa i la col·laboració entre escoles sobre aquest tema.

– Permetre als estudiants utilitzar les tecnologies digitals com a part de les tasques col·laboratives, com a mitjà per millorar la comunicació, la col·laboració i la creació de coneixement col·laboratiu.

El projecte s’ha implementat a nivell transnacional. La capacitat de desmentir la desinformació i explotar solucions digitals innovadores són prioritats que van molt més enllà de les fronteres nacionals, de manera que el projecte ha d’explotar amb col·laboracions internacionals.

Col·laboradors

Fundació Llor

La Fundació Llor és una Institució Educativa, sorgida l’any 1974 impulsada per un grup de pares i professionals de l’educació, amb la finalitat de resoldre les necessitats educatives d’algunes famílies de Comarca de Sant Boi i Baix Llobregat a mitjans dels anys 70.

La Fundació Llor, com a escola inclusiva, arrelada a la història i la cultura catalanes, ofereix educació als infants de més d’un miler de famílies. Des de l’Educació Infantil fins a Batxillerat, ofereixen una sòlida preparació cultural i acadèmica i un ampli ventall de programes i activitats. Més enllà del currículum, possibiliten el desenvolupament integral de cada alumne, dotant-lo d’habilitats per ser autònoms i tenir una vida plena de valors per orientar les relacions interpersonals, relacions entre alumnes, equip educatiu i famílies i; en el futur, contribuir a la transformació social per a una major equitat i inclusió.Verificat

Verificat és la primera plataforma de verificació de dades centrada a Catalunya. Verificat començà com un projecte voluntari de 6 periodistes amb l’objectiu de produir un fact-cheking de qualitat. Concretament, durant el temps electoral, va contribuir a posar de relleu el problema de la desinformació en la comunicació comunicativa catalana.

Verificat es va llançar l’abril de 2019 amb el suport de les Open Society Foundations i altres institucions independents. La plataforma ha rebut una gran atenció, i ha publicat desenes de verificacions que han arribat a una gran audiència (en el seu primer any, 1,5 milions d’impressions dels nostres tuits a Twitter, aparicions setmanals al programa ‘Planta Baixa’ de TV3, etc).

 

Pagella Politica

Es va fundar l’any 2013 com a Pagella Politica (PP) i és el principal projecte italià dedicat a la verificació de fets polítics. La missió del projecte és comprovar les afirmacions fetes pels polítics i el públic, utilitzant dades, fets i xifres disponibles públicament o sol·licitades específicament. L’objectiu més ampli és promoure un major grau d’objectivitat en el discurs polític i fer conscients a les personalitats públiques sobre les seves afirmacions.

Treballa amb una sèrie de socis destacats a nivell nacional i internacional, entre els quals destaquen els següents: L’emissora nacional italiana RAI o El canal informatiu italià AGI, entre d’altres. És, a més, un dels cinc socis europeus que constitueixen el consorci de l’Observatori Social per a la Desinformació i l’Anàlisi de Mitjans Socials — ‘SOMA’.

També destaca el fet que els representants de Fact Checking Factory són membres de la Taula Tècnica per a la Garantia del Pluralisme i la Correcció de la Informació a la Plataforma Digital, de l’Autoritat Italiana per a Comunicacions.

 

Archilabó

Archilabò és una entitat cooperativa sense ànim de lucre nascuda l’any 2011, per la voluntat de 7 socis fundadors actualment a la junta. L’experiència del personal és multidisciplinària, amb una forta especialització en l’àmbit educatiu, necessitats educatives especials, docència tecnològica i innovació social.

Archilabò implementa projectes per potenciar la inclusió social i contra l’abandonament escolar, utilitzant les TIC aplicades a les pràctiques d’aprenentatge, connectant persones i experiències i fomentant la difusió d’una forma d’ensenyament més inclusiva i innovadora. Archilabò permet a la comunitat educativa afrontar els reptes educatius actuals i futurs mitjançant l’adopció de models d’ensenyament que coincideixen i milloren els estils d’aprenentatge dels individus.

L’any 2011, Archilabò crea Ampia, un centre especialitzat en aprenentatge i a partir de 2012 un centre de serveis i assessorament per a les institucions escolars autònomes d’Emília-Romanya. Ampia crea xarxes entre escoles, famílies i entitats locals per donar suport als alumnes amb dificultats escolars i/o dificultats d’aprenentatge.Zespol Szkol

Zeskpol szkol nr6 ofereix els seus estudis de secundària i escola tècnica i atèn a un total de 320 alumnes. A l’educació secundària els nens estudien en classes centrades en el seu desenvolupament artístic i teatral. Les classes de secundària se centren principalment en arts i desenvolupament teatral dels estudiants així com les seves habilitats emprenedores. Un gran nombre d’alumnes provenen de famílies modestes o pobres, sovint desestructurades, i amb estudiants de països d’Europa de l’Est. La situació de molts alumnes és d’intentar abandonar els estudis. 

L’escola aporta als estudiants la sensació de seguretat i afiliació a un grup petit, però lleial i amable. Els principals objectius són crear condicions per una educació integral i, alhora, ajudar els estudiants a assolir tot el seu potencial i fer una transició exitosa cap a l’edat adulta i el món dels estudis superiors.

 

Real Academia de Portugal

La Reial Acadèmia de Portugal, és una institució educativa fundada l’any 1999, totalment dedicada a la formació i el desenvolupament dels nens des que comencen a caminar fins a secundària. El seu projecte implica un equilibri entre ideals contemporanis i tradicionals, assegurant l’obertura a les dinàmiques de canvi, fomentant una visió innovadora en les pràctiques docents, sempre en benefici de la motivació i l’èxit dels alumnes.

Aquest projecte és inclusiu en totes les seves manifestacions. Fomenta un esperit educatiu harmoniós, tolerant i inclusiu, assegurant el mateix nivell d’oportunitats i participació per a tothom. Promou la multiculturalitat i la multireligiositat en totes les seves virtuts, proporcionant a la comunitat educativa un lloc de llibertat i de diàleg permanent entre els diferents corrents de pensament.

 

Fundació Kürt Grammar School

La Fundació Kürt Grammar School és una escola de secundària bilingüe, democràtica i vivencial redissenyada el 2014 que s’esforça per la justícia en el seu currículum, l’escola i aprenentatge-ensenyament. Actualment compta amb 422 alumnes. El principal objectiu és oferir igualtat d’oportunitats, és a dir, tot i garantint l’accés i la participació adequats i igualitaris en totes les situacions de la vida escolar, a través d’organitzacions democràtiques com  el Consell de Kürt o el Fòrum de Cooperació, on estudiants, pares i professors estan representats per igual i participen en les decisions per determinar la vida de la Institució.

L’escola treballa en el marc de la pedagogia constructiva, així, els alumnes van tenint l’oportunitat de familiaritzar-se amb continguts alternatius. L’estructura organitzativa i el calendari de treball s’organitzen al voltant de les característiques, habilitats i motivació dels adolescents. D’aquesta manera es crea més espai per a activitats docents diferenciades i formes més diverses d’impartició del currículum.

Els resultats

GUIA LATERAL READING

Aquesta guia, elaborada per l’associació Verificat és una eina que dona eines al professorat i alumnat de com avaluar els llocs web i informació mitjançant una estratègia de lectura lateral, que els ajuda a conèixer la informació i els seus autors (com comprovar l’autor; com comprovar les fonts de suport; com llegir més enllà; com comprovar les dades; com controlar els fets oficials consultant en premsa, Viquipèdia o Eurostat).

La preparació final va esdevenir realitat després de dues reunions de formació del professorat i els fact checkers.

LATERAL READING A L’ESCOLA

Durant el primer trimestre de 2022, es realitzaren sis sessions formatives en “lateral reading” amb l’alumnat de 4t d’ESO C. Durant les mateixes s’explicaren totes les tècniques exposades en la guia sobre l’autoconeixement a l’hora de rebre informació, sobre les característiques de com es transmet la informació i el seu excès en el segle actual i sobre les claus i les eines per identificar els diferents tipus de desinformació a partir d’uns casos pràctics en que l’alumnat aplicava tot allò après.

De tot el treball va haver-hi un feedback per part de l’alumnat que va mostrar el seu coneixement tot i aplicant-ho als diferents casos pràctics. Així mateix, l’experiència duta a terme amb 4t d’ESO C s’amplificà a la resta del professorat del mateix nivell de 4t d’ESO.

VÍDEOS TIK-TOK​

Tota la documentació i l’experiència a partir del feedback de l’alumnat, així com la penúltima trobada formativa del professorat va permetre aplicar-ho en la realització de vídeos tik-tok que desmuntaven notícies falses.

De nou va ser amb un grup de 4t d’ESO, en aquesta ocasió format per 23 alumnes de les tres classes del curs 2022-2023, alumnat per tant, diferent al que va realitzar l’experiència durant el curs anterior.

Trobades

Reunió 1: Virtual

A la reunió d’inici del projecte, que va tenir lloc en línia a causa de les restriccions de la Covid-19, es van presentar les normes financeres i administratives, es van establir els terminis i es va explicar l’estructura del pressupost.

També es va presentar una visió general del projecte, incloent-hi objectius, grups objectius i parts interessades, així com les tasques assignades a cada organització per a la realització de les activitats del projecte. L’esdeveniment clau del projecte, el Joint Staff Training Event, es va destacar com a fonamental per a l’èxit del projecte.

Resultat 1

El “Fact-Checking, Lateral Reading i Contranarratives a les Xarxes Socials” és un Recurs Educatiu Obert per a estudiants i professors de l’educació secundària superior per equipar-los amb les metodologies de la alfabetització informativa i mediàtica. Es va realitzar una pluja d’idees basada en les experiències de professionals i s’han utilitzat directrius de la UE com a documents inspiradors.

Les escoles triaran el tema que considerin més apropiat i proporcionaran articles en línia durant el 2n TPM, mentre que Pagella Politica i Verificat compartiran les metodologies de verificació de fets a través de la Guia Breu.

Reunió 2: Wroclaw

La Segona Reunió Transnacional del Projecte va tenir lloc a Wroclaw del 14 al 15 d’octubre de 2021 amb 13 participants. Es van discutir la col·lecció d’estudis de cas i el desenvolupament de l’OER de verificació de fets i lectura lateral.

El personal de Verificat i The Fact-checking factory va proporcionar una simulació per implementar amb èxit les capacitacions locals en lectura lateral, que va incloure temes com la diferència entre lectura vertical i lateral, l’anàlisi de continguts en línia, la diversitat de fonts i les categories de verificació de fets.

Reunió 3: Fundació Llor

La tercera i última reunió a Barcelona, organitzada pel Coordinador (Fundació Llor), va ser un èxit rotund en termes de finalització dels productes i la planificació dels propers esdeveniments a Europa. A més, els esdeveniments multiplicadors a Itàlia van ser revisats i es van recopilar valuosos comentaris. Van assistir totes les organitzacions participants i es va dur a terme una revisió final de la documentació administrativa, fulls d’assistència, contractes de treball, informes de difusió, eines de difusió, productes i resums executius, així com de les traduccions locals, documentació d’esdeveniments multiplicadors, documentació de capacitacions i reunions.

La reunió va culminar amb la celebració d’una sessió final, on es van entregar certificats d’assistència a tots els participants. A més, es va proporcionar un qüestionari d’avaluació perquè els assistents poguessin expressar les seves opinions sobre la reunió. Tot això ens permet verificar l’èxit de la reunió i planificar futurs esdeveniments de manera més efectiva.

Acta

La Fundació Llor va organitzar un esdeveniment de capacitació per al personal de GenZ a Sant Boi de Llobregat, al juliol de 2022. L’esdeveniment tenia com a objectiu capacitar els professors en competències tècniques per dur a terme els pròxims pilots locals sobre desacreditació de la desinformació i la creació de contra-narratives socials amb els seus estudiants. Els professors van compartir les seves experiències en la metodologia de desacreditació i van mostrar els resultats quantitatius i qualitatius dels primers pilots. Els resultats s’inclouen en el Producte Intel·lectual 1.

La Fact-checking Factory va desenvolupar i desplegar els següents resultats:

  • Identificar i discutir els motors de cerca
  • Explorar mètodes per utilitzar eines de cerca de manera més efectiva
  • Realitzar cerques a la web utilitzant diferents “operadors” i opcions de cerca avançada
  • Avaluar la qualitat i adequació de la informació trobada en línia
  • Com avaluar les proves: Fotos, Dades, Vídeos, Reclams a YouTube, Xarxes Socials I Twitter, Anàlisi d’Arguments, Argument de Facebook, Secció de Comentaris, Anàlisi d’Articles, Contingut Patrocinat, Lectura lateral
  • Avaluar les competències adquirides
  • Eines en línia per detectar desinformació en línia.

La segona part de la formació es va dedicar a la producció i difusió de contra-narratives digitals com “alertes socials” sobre notícies no fiables, per millorar els esforços actius dels estudiants. Es va proporcionar una visió general profunda sobre com les contra-narratives poden promoure un debat sobre les diferències entre fets, opinions i desinformació, enfrontar els nostres biaixos, declarar fets i dades de manera fiable, identificar les dades importants i transformar-les en una història. Es va desenvolupar una descripció general sobre TikTok durant la formació.