Història de l'escola i de la Fundació Llor

El Llor és un col·legi concertat de Sant Boi, que va néixer l’any 1974 impulsat per un grup de Pares i Mares i de professionals de l’educació, a fi de respondre a les necessitats educatives de les famílies de Sant Boi i el Baix Llobregat a mitjans dels anys 70.

Inicialment el LLOR adopta la figura jurídica de SOCIETAT COOPERATIVA amb el Consell Rector com a responsable de la seva organització i gestió. S’inspira en una visió humanista de l’educació; un dret fonamental per l’assoliment d’altres drets humans, com ara la pau, la justícia social, la dignitat humana i el desenvolupament sostenible.

La seva activitat educativa la realitza principalment des del Col·legi i l’Escola Esportiva LLOR.

En 1997, la mateixa Cooperativa inscriu al Registre d’Entitats Jurídiques la FUNDACIÓ LLOR que, des de llavors, dirigeix i gestiona la Institució, amb el Patronat al capdavant i amb la col·laboració de la Direcció, dels Equips Educatius del Col·legi, de l’Escola Esportiva, i dels Equips Professionals de Serveis, amb una gran implicació de tots els estaments de la Comunitat Educativa.

Missió de l'escola: Preparar per a la vida

La Fundació LLOR, com a escola concertada de Sant Boi, inclusiva, arrelada a la història, cultura de Catalunya i al seu esdevenir, atén la formació dels fills i filles de més de mil famílies, des de l’Educació Infantil fins al Batxillerat, oferint-los una sòlida preparació cultural i acadèmica i un ampli ventall de programes i activitats que, més enllà del currículum, possibiliten el desenvolupament integral de cada estudiant, proporcionant-los competències per arribar a ser autònoms i a tenir una vida plena, nodrida de valors que hores d’ara presideixen les relacions interpersonals entre els estudiants, el personal educatiu i les famílies i que, en el futur, contribuiran a la transformació social en pro d’una major equitat i inclusivitat.

Equip educatiu compromès amb el projecte

Els seus equips professionals del Col·legi i l’Escola Esportiva, responsables de l’aplicació i de l’adaptació del Projecte Educatiu a tots i cadascun dels estudiants atenent als seus interessos i característiques, fan servir metodologies d’ensenyament-aprenentatge que tenen en consideració els descobriments i els avenços de la neurociència i la pedagogia en les formes de com els estudiants aprenen. Tanmateix, estan oberts a la col·laboració i a interactuar amb d’altres escoles i entitats que li possibiliten una major atenció als requeriments intel·lectuals, emocionals, físics i ètics dels estudiants.

Aprenentatges avançats i arrelats al món real

A l’àmbit dels idiomes estrangers compta amb la col·laboració d’organitzacions que potencien l’aprenentatge de diverses llengües estrangeres (anglès, alemany, francès i xinès) i la realització d’intercanvis i programes internacionals (Alemanya, Anglaterra i Xina), que ens ajuden a configurar-nos com una escola concertada plurilingüe a Sant Boi.

Els recursos tecnològics estan presents com a eines que faciliten als estudiants l’accés a múltiples fonts d’informació que ha de saber triar amb criteri i com a recolzament de les metodologies emprades en tot el procés d’ensenyament – aprenentatge. La seva correcta utilització representa per als estudiants l’adquisició d’una de les competències, la digital, que li serà de gran utilitat per potenciar d’altres, per accedir i estar connectat amb el coneixement i per comunicar-se amb aquest llenguatge en múltiples modalitats.

L‘esport està a l’ADN del Projecte Educatiu tant en la pràctica de l’activitat física com en l’adquisició d’hàbits saludables i la vivència dels valors vinculats a aquesta disciplina.

A l’àmbit de l’orientació i la formació té subscrits convenis de col·laboració amb Universitats i Entitats que desenvolupen programes d’orientació professional, formació del professorat, jornades tecnològiques i de recerca, així com la concessió de beques per als alumnes…

A l’àmbit de la solidaritat i cooperació, integra els seus estudiants en projectes socials dins de l’escola, entre iguals, i a l’entorn: Llars de la gent gran, Hospitals, Fundacions… i organitza campanyes de solidaritat amb la Creu Roja, la Fundació Vicenç Ferrer i d’altres Organitzacions, com ara la Fundació Cruyff, amb la qual té establert un acord de cessió d’espais esportius per fer activitats adaptades amb nois i joves amb discapacitat.

Oberts a la implicació d'altres entitats educatives

Des de l’any 2011 el Llor està integrat en la xarxa d’Escoles TR@MS que actualment aglutina vint escoles de tota Catalunya capdavanteres en l’aplicació de les Tecnologies de la Comunicació a la metodologia de l’aprenentatge.

Amb elles, estudiants i professorat realitzen projectes col·laboratius, programen la formació del professorat i tracten d’aportar solucions innovadores als reptes de l’educació. També està adherit al Col·legi de Doctors i Llicenciats, a l’Agrupació Escolar Catalana i a la xarxa Escola Nova 21. La pertinença a aquestes aliances d’escoles en la recerca de l’excel·lència, ens permet compartir i participar en els programes de formació, en l’intercanvi d’experiències educatives i pedagògiques, i en projectes internacionals.

Compromesos amb el progrés de cada estudiant

Més enllà de les avaluacions externes (Competències bàsiques, PISA, PAU) o dels sistemes de gestió de la qualitat (ISO 9001, ISO 14001, EMAS III), l’escola concertada Llor aplica un procés d’avaluació formativa a cada estudiant per orientar el seu procés d’ensenyament – aprenentatge i possibilitar-li l’adquisició de les competències, tant en el desenvolupament cognitiu com el físic, el social i l’emocional.

La participació proactiva dels estudiants en la vida de l’escola valorant l’acompanyament i l’atenció personal que reben d’ella; la permanent comunicació amb les famílies, els resultats obtinguts pels estudiants i el seguiment de la seva inserció en la Universitat i al món professional, les enquestes de satisfacció que sistemàticament responen un elevat nombre de famílies, les crítiques i suggeriments que ens fan arribar, constitueixen un valuós “feed back” que propicia la millora constant de l’acció educativa del Llor.

Pel curs 2019-2020 hem subscrit amb la Universitat la Salle convenis que permeten la participació dels nostres alumnes en programes com EduEmprèn amb un important component d’emprenedoria social i la creació d’un FABLAB equipat en tecnologia capdavantera.

Un altre conveni que obre un munt de possibilitats als nostres estudiants és el signat amb el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Aquesta institució acollirà als alumnes de Batxillerat Científic en un programa de pràctiques, que els permetrà un ampli recorregut pels departaments i especialitats de la medicina i de la salut mental.

I, amb la col·laboració de Zeno Quantum, alumnes de Batxillerat realitzaran un programa d’entrenament competencial d’alt rendiment, que clourà amb la presentació de propostes creatives a empreses i organitzacions andorranes que en els pròxims anys hauran d’encarar profundes transformacions (crèdit, comunicació, esport, macroestructures,…).

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) valida el segell d’innovació educativa a la Fundació Llor.