El FabLab és un espai multidisciplinari que combina les àrees de STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Maths) a través de projectes cooperatius. Ofereix eines de fabricació digital: Disseny 3D (Solidworks), impressió 3D (Bq + Prusa i3 Mk3), electrònica (Arduino + Raspberry Pi). L’espai està domotitzat i dividit en àrees segons l’activitat que cal trebalar i ha estat co-dissenyat pels alumnes. El Club Maker és un club format i gestionat pels alumnes de cursos de Batxillerat i segon cicle de l’ESO per a actuar com una xarxa de coneixement i compartir coneixements i projectes. A més s’organitzen sessions entre ells on comparteixen coneixements i es tutoritzen el desenvolupament tecnològic. Treball de Recerca (TR) S’assignen 10 TR amb una part de desenvolupament pràctic en el FabLab, utilitzant les instal·lacions i la tutorització experta en àrees de fabricació digital. Parc Tecnològic Mitjançant la col·laboració amb el Parc Sanitari Sant Joan de Déu es duen a terme projectes reals emmarcats en el departament d’I+D del centre, traslladant a un espai escolar el món sanitari. Alguns dels projectes realitzats han estat els següents:
  • Impressió 3D d’un ronyó
  • Disseny d’una pròtesi amb electroestimulació
  • Transformació de l’edifici en un Smart Building
Projectes Llor Es realitzen projectes en col·laboració amb l’equip de manteniment per a la millora de les instal·lacions del col·legi i la implementació real de projectes estudiants i analitzats en les diferents assignatures.
Les matemàtiques són un instrument clau per a entendre els models que simulen la realitat i el seu comportament. L’aplicació d’elles en les diferents assignatures del batxillerat és intensa i, per tant, un bon domini matemàtic facilita la comprensió dels diferents models i càlculs presents en totes les matèries. Per això al Llor treballem les matemàtiques des de la significativitat i l’aplicació del concepte més enllà del pur tractament procedimental. Treballem perquè la comprensió dels conceptes facin innecessàries les múltiples repeticions de grans quantitats d’exercicis. Per fer-ho, el treball col·laboratiu i l’esforç personal per a l’autoaprenentatge seran les metodologies més utilitzades. Alhora, dediquem una tarda addicional a primer de batxillerat a la matèria, per a poder atendre els diferents ritmes d’aprenentatge de cadascun dels alumnes.
El viatge de batxillerat és més que la celebració del final de l’estada dels alumnes de l’Escola en un entorn de convivència diferent, mentre coneixen cultures noves. També és una oportunitat educativa on aprendre a triar, a organitzar-se i a treballar en equip per a un objectiu comú, ja que són ells i elles mateixes qui planifiquen i organitzen el viatge. Tot això es realitza dins de la programació de tutoria de 2n de batxillerat per a treballar pràcticament l’autoconeixement i la presa de decisions.

A l’escola oferim una oportunitat única per als alumnes de 1r i 2n de Batxillerat de participar en un programa de cooperació internacional a la ciutat d’Atenes. Aquest projecte té com a objectiu principal conèixer de primera mà la realitat social que estan vivint les persones desplaçades d’Àsia i Àfrica que han arribat a les portes d’Europa.

Els alumnes, en col·laboració amb les ONGs i les entitats internacionals, tindran l’oportunitat de desenvolupar accions educatives amb col·lectius de refugiats i adquirir una major consciència sobre les dificultats que aquestes persones estan patint. A més, aquest projecte també oferirà als alumnes la possibilitat de millorar les seves habilitats lingüístiques i socials, així com d’aprendre sobre la diversitat cultural.

Les convivències són una de les activitats més esperades del curs. Passar uns dies fora de casa amb els nostres companys i professors fa millorar les relacions de companyerisme entre tots i ajuda a reforçar la responsabilitat i independència dels nois i noies. S’aprofiten aquestes sortides per al treball individual d’interiorització, reflexió sobre l’esdevenir del curs i el treball de l’orientació personal i professional.


Aquest projecte neix d’una assignatura optativa anomenada Imatge i Comunicació, a la ESO i a 1r de Batxillerat. Durant tot el curs, els i les alumnes de l’equip de Llor News gestionen una empresa real: un mitjà de comunicació. Llor News consta d’un conjunt de xarxes socials com Instagram, Facebook, Twiter i Youtube, cadascuna dirigida per un alumne. Consta també d’un departament de marketing, directors, presentadors… En definitiva, la mateixa jerarquia que una empresa.

Podeu contactar amb ells i elles via mail llortvnews@gmail.com

Els enllaços dels diferents perfils socials de Llor News:

El Batxillerat és l’etapa acadèmica més important pel que fa a l’orientació professional dels estudiants de cara al seu futur. Es tracta d’un moment vital en què els alumnes han d’escollir quina serà la continuació de la seva vida estudiantil, on hauran d’escollir una vocació. Un fet d’importància per a la preparació per a la vida real i l’ajuda a la tria és viure una experiència professional primerenca en un sector que sigui d’interès pels participants.

El compromís del Llor amb el futur més pròxim dels estudiants de Batxillerat és ferm i sòlid i es basa en la preparació dels i de les estudiants per a la vida. Amb l’objectiu d’assolir i consolidar aquest propòsit, des del curs 2019/2020, el Llor i el Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD) han subscrit un conveni per reforçar l’Orientació Professional en referència als àmbits de la salut i la gestióhospitalària.

Aquest conveni engloba un període de pràctiques, que es realitzen en les diferents especialitats que es porten a terme en el PSSJD, tant les assistencials com les de gestió,  passant per assistència, infermeria, materno-infantil, cirurgia, salut mental i també RRHH, organització,  els serveis de suport als pacients, direcció, etc. Un conveni que obra un munt d’oportunitats als nostres estudiants, gràcies a l’acollida d’aquesta institució, que els permetrà realitzar un ampli recorregut pels departaments i especialitats de la medicina i de la salut mental. I sobretot, conèixer en primera persona el dia a dia de l’hospital i la feina que hi desenvolupen.

L’accés a aquesta experiència al Parc Sanitari Sant Joan de Déu és oberta a tot l’alumnat del Batxillerat Científic, encara que tan sols 12 alumnes d’aquests poden gaudir d’aquesta gran experiència. El procés d’elecció dels participants del programa s’ha realitzat seguint uns criteris personals, professionals i acadèmics, per formar tres grups integrats per quatre alumnes a cada un. Aquest programa està especialment pensat per aquells estudiants que tenen vocació i inquietud per a conèixer el món hospitalari. Els i les alumnes que tenien aquest interès previ, van haver d’elaborar una carta de motivació, on  argumentaven el perquè de la seva participació, reafirmaven el  seu compromís i la  seva predisposició  a  formar part del projecte.

Un cop rebudes aquestes sol·licituds, les famílies havien de presentar una sol·licitud demanant la inclusió de la candidatura del seu fill/a.

Les pràctiques estan mentoritzades pels professionals del cos docent de Sant Joan de Déu, sota la coordinació del sr. Mikel Martín, professor del Llor. El programa està emparat laboralment pel conveni existent entre el Departament de Treball i el Departament d’Educació, a més a més d’estar cobert per l’assegurança escolar.

El programa de pràctiques és una activitat que es distribueix en tres branques.

  1. Es tracta d’una activitat professional que es fonamenta en el coneixement que assoliran els i les alumnes sobre el sector.
  2. És una activitat curricular, ja que estarà vinculada a la realització del Treball de Recerca.
  3. Una activitat laboral que significarà una oportunitat per als alumnes d’aproximar-se al món laboral i tots els requeriments d’aquest com són  l’assistència, l’equip de treball, la confidencialitat, l’exigència i/o els resultats.

Al llarg de la vivència al Parc Sanitari, els i les alumnes coneixeran els diversos àmbits de treball que porten a terme dins de l’hospital.

 

Es tracta doncs, d’un projecte que brinda una oportunitat als i les alumnes del Batxillerat de la branca científica que els pot ajudar a difuminar els seus dubtes respecte al seu futur i endinsar-se en un entorn laboral contribuint decididament al seu creixement personal i professional.

Els i les alumnes de 1r de Batxillerat Social que estan interessats en gestió empresarial tenen l’opciço de realitzar una estada de pràctiques a l’empresa LOTRANS, empresa de logística i transports amb seu a Sant Boi. Les pràctiques es desenvoluparan en cinc sessions que els permetran conèixer el funcionament de diferents àmbits de l’empresa, com l’organització interna, recursos humans, administració i facturació, aprovisionaments i logística, duanes, activitat comercial i màrqueting, certificacions, i aspectes mediambientals i legals.

L’Orientació personal i professional és l’objectiu clau a desenvolupar en el batxillerat. Els i les alumnes hauran de prendre la primera decisió vital de la seva trajectòria, essent un repte molt gran amb els més de 500 graus disponibles a Catalunya en aquests moments. L’autoconeixement, la formació en la presa de decisions i l’acompanyament en la navegació per l’oferta educativa és indispensable i s’ofereix a través de la tutoria, les xerrades i les reunions amb professionals i la visita a universitats i facultats dels diferents àmbits d’estudi.

L’objectiu és que tots els i les alumnes triïn correctament per poder accedir a la primera opció de grau o cicle formatiu i sobretot, que hi romanguin més enllà del primer any, superant la verdadera selectivitat.

Gràcies a la col·laboració amb Izasa Scientific, els i les alumnes del batxillerat social reben una formació de tècniques de comunicació i negociació professional. Durant dos dies intensius, aprenen la teoria i practiquen sobre casos reals per aportar solucions a conflictes empresarials i personals.

El Batxillerat Dual ofereix l’oportunitat d’obtenir dues titulacions: el Batxillerat espanyol i el nord-americà, mitjançant classes totalment en línia. Aquest programa està disponible per als estudiants que comencen a cursar el 2n d’ESO, però també es pot iniciar des del 3r d’ESO fins al 1r de Batxillerat. Amb aquest diploma, els estudiants poden estudiar en universitats nord-americanes, ja que assoliran una titulació igual que la d’un alumne americà.

El Batxillerat Dual compta amb professors nord-americans i els estudiants es comuniquen amb ells a través d’eines tecnològiques. A més a més, aquest programa multiplica les hores d’aprenentatge d’anglès dels alumnes, perquè han de parlar, escriure i llegir en anglès. Això ajuda els estudiants a crear autonomia sobre el seu estudi, a aprendre sobre una cultura diferent i a submergir-se en el món de l’anglès com mai.

El Batxillerat Dual és un programa que ofereix als alumnes una experiència única per créixer acadèmicament i personalment, i això els obre les portes per a futures oportunitats en el món universitari i laboral.

Més informació

El Treball de Recerca és un conjunt d’activitats estructurades i orientades a la investigació sobre un àmbit escollit i acotat, en part, pels estudiants de 1r de Batxillerat. Pot fer referència a una matèria en concret o bé pot ser interdisciplinari. Cada any, la Fundació Tr@ms organitza una mostra dels millors treballs de l’any anterior per motivar els estudiants que comencen.

La cerimònia de Graduació de Batxillerat té un paper molt important al Llor i, sobre tot, pels nois i noies de batxillerat. Té un valor molt significatiu per a tots ells i elles, ja que marca el punt i final del seu pas per l’Escola, tot i que el lligam amb el Llor sempre està present. En aquest acte ple d’emoció, s’acomiada a la promoció que es gradua cada any i comptem amb la presència de l’alcalde o alcaldessa de Sant Boi i la coral del Llor, la qual ens acompanya amb el “Gaudeamus”. També serveix com a marc per donar els premis commemoratius als professors que han fet més mèrits.

DEMANA INFORMACIÓ

Posa’t en contacte amb nosaltres i et trucarem