A l’etapa d’Educació Infantil, els nens i nenes són protagonistes del seu procés d’aprenentatge. Treballem les intel·ligències múltiples per desenvolupar les capacitats que han d’assolir, partint d’un ambient preparat per l’adult i adequat a les seves necessitats.

Fem servir diferents propostes d’aprenentatge per afavorir el desenvolupament integral, prioritzant les metodologies actives, ja que permeten la llibertat de moviment dels infants: 

METODOLOGIA

Ambients d'aprenentatge

Diferents espais on els infants poden actuar, comunicar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se… i interactuar amb els altres.

METODOLOGIA

ABP

Les activitats basades en projectes tenen com a objectiu la estimulació del pensament a partir de les curiositats dels infants. Es treballa de forma col·laborativa tractant temàtiques d’interès i recerca d’informació.

Alguns exemples de temàtiques tractades són: Els contes, els sentits l’aigua

METODOLOGIA

Aula Oberta

Espai exterior on els infants tenen la llibertat de triar diferents jocs lúdics segons els seus interessos, atenent així les intel·ligències múltiples.

METODOLOGIA

Activitats Montessori

Consisteix en tenir l’ambient de l’aula preparat per l’infant amb materials disposats a la seva alçada per tal que puguin treballar de manera autònoma. Aquesta manera de treballar proporciona: autocontrol, concentració, paciència, respecte, seguretat, confiança, atendre la seva intel·ligència, cura de l’ambient, reforçar i/o ampliar coneixement i especialment autonomia.

METODOLOGIA

I també... treball més dirigit

– La Rotllana (converses).

– Desdoblament (reforç/ampliació de les àrees de matemàtiques i llenguatge amb dues mestres a l’aula).