La tutoria és un aspecte diferencial del col·legi concertat Llor de Sant Boi, per la importància que el nostre Projecte Educatiu dóna a la formació integral de l’estudiant i l’acompanyament orientador necessari al llarg de tot el procés.

Tenen especial importància:

  • La dedicació i atenció individualitzada a cadascun dels estudiants
  • La informació i orientació a les famílies mitjançant entrevistes en horaris flexibles, comunicacions: escrites i a través de la plataforma clickedu.
  • La dinamització de les activitats de grup que fomentin la convivència, la integració al grup i la cohesió de grup…
  • La coordinació de l’equip de professors del grup, encarregat de la valoració i l’avaluació dels estudiants.
  • L’ orientació acadèmica, professional i personal per ajudar en la tria del seu futur a cada estudiant

Jordi Collado

Direcció Pedagògica Batxillerat

Tutoria

Manu Ruiz

Tutor 1r (Coord. Batx. Dual)

Joan Morro

Tutor 1r

Jordi Collado

Tutor 2n

Montse Torres

Tutora 2n

Professorat especialitzat

Elisabet Garrabou

Professora

Albert Aguilera

Professor

Simone Marziani

Professor

Montse Cervera

Professora

Raquel Magdalena

Anglès i Alemany

Jesús Abós

Professor

Sergi Borràs

Professor

Ma Antònia Hernández

Professora

Maria Carrilero

Professora

Cristina García

Professora

Anna Balaguer

Professora

Ona Bouzas

Professora

José Luís López

Professor

Toni Samsó

Professor

Elena Jurado

Professora

Raquel Nafria

Professora

Victor Miró

Professor

Joan Valls

Professor