Què fem

La missió de la Fundació Llor, és afavorir el creixement harmònic i la maduració dels estudiants en totes les seves facultats. Amb aquesta finalitat ajudem els estudiants a descobrir les seves possibilitats físiques, intel·lectuals i afectives i a desenvolupar-les des d’una dimensió personal, social i ètica.