La tutoria és un aspecte diferencial del Llor, per la importància que el nostre Projecte Educatiu dona a la formació integral de l’estudiant i l’acompanyament orientador necessari al llarg de tot el procés.

Tenen especial importància:

  • La dedicació i atenció individualitzada a cadascun dels estudiants
  • La informació i orientació a les famílies mitjançant entrevistes en horaris flexibles i comunicació constant (telefònica, via mail i a través de la plataforma Clickedu).
  • La dinamització d’activitats que fomentin la convivència, la integració i la cohesió de grup.
  • La coordinació de l’equip de professors  encarregat de la valoració i l’avaluació dels estudiants.

Marta Mayné

Direcció Pedagògica ESO

Tutoria

Núria López

Tutora 1r ESO

Ramon Barroso

Tutor 2n ESO

Judith Tarrida

Tutora 3r ESO

Oscar Murillo

Tutor 4t ESO

Madona Yücel

Tutora 1r ESO

Marc Muntada

Tutor 2n ESO

Josep Badia

Tutor 3r ESO

Mikel Martin

Tutor 4t ESO

Javier Meseguer

Tutor 1r ESO (Coord. Cicle)

Joan Agüera

Tutor 2n ESO

Àngel Franco

Tutor 3r ESO

Anna Salvà

Tutora 4t ESO (Coord. Cicle)

Professorat especialitzat

Elisabet Garrabou

Professora

Albert Aguilera

Professor

Simone Marziani

Professor

Montse Cervera

Professora

Raquel Magdalena

Anglès i Alemany

Jesús Abós

Professor

Sergi Borràs

Professor

Ma Antònia Hernández

Professora

Laia Morala

Professora

Maria Carrilero

Professora

Anna Balaguer

Professora

Ona Bouzas

Professora

José Luís López

Professor

Toni Samsó

Professor

Cristina García

Professora

Elena Jurado

Professora

Raquel Nafria

Professora

Victor Miró

Professor

Joan Valls

Professor