Proves PISA

Els nostres estudiants de 4t d’ESO van participar a la edició de PISA 2009 com a escola concertada a Sant Boi. Aquests són els resultats obtinguts en les competències Lectora, Matemàtica i Científica per als alumnes del Llor, de Catalunya, d’Espanya i dels països de l’OCDE.

A Pisa For School del 2013 també es van obtenir resultats similars confirmant també d’aquesta forma la bona trajectòria seguida pels nostres estudiants.

Proves PAU i Batxillerat

Els resultats en aquestes proves i, en general, els resultats del Batxillerat són cada any molt positius. 

Continuïtat en els estudis

La majoria d’alumnes poden estudiar la primera opció escollida, un cop finalitzades les Proves PAU: