Els resultats de:

- Proves PISA (Convocatòria 2009 i 2013)
- Proves de competències bàsiques
- Proves d'accès a la Universitat

Són molt satisfactoris*

*La publicació de les dades no és permesa